Подготовка по БЕЛ и математика за 7ми клас

DSC02858ed16-не-чакай-2016Подготвителен целогодишен курс за 7 клас по БЕЛ и математика

БЕЛ за седмокласници 2017 – 2018

·

 *ВАЖНО !   От 08.05.2017г. започва записването за подготвителните курсове по БЕЛ и математика за 7клас.


ГРУПИТЕ са от 5 до 7 ученика

 Дати за провеждане на занятията:

16.09.2017г.25.11.2017г.17.02.2018г.
23.09.2017г.2.12.2017г.24.02.2018г.
30.09.2017г.9.12.2017г.10.03.2018г.
7.10.2017г.16.12.2017г.17.03.2018г.
14.10.2017г.6.01.2018г.24.03.2018г.
21.10.2017г.13.01.2018г.31.03.2018г.
28.10.2017г.20.01.2018г.14.04.2018г.
4.11.2017г.27.01.2018г.21.04.2018г.
11.11.2017г.3.02.2018г.28.04.2018г.
18.11.2017г.10.02.2018г.12.05.2018г.

Обща продължителност на курса: 90 уч.ч.

Група
Група
Часове на провеждане11:30-13:30
Продължителност на занятието3 уч.ч. (120 мин.)
Цена на курса270лв.
*Цена за 1 уч.ч.3лв.
На вноски2 х 140лв.
Първа вноскадо 16.09.2017г.
Втора вноскадо 11.11.2017г.

    Курсът е разпределен в три модула и включва:

  • Преговор
  • Граматика и литературни произведения
  • Текущи тестове

ИНФОРМАЦИЯ:

1. Български език граматика

• Текст и признаци на текста

• Художествен текст. Художествени средства (фонетични, лексикални и синтактични)

• Текстът в сферата на масовата комуникация. Публицистичен текст

• Думата като лексикално средство в текста

• Дума и контекст (подтекст)

• Лексикална и граматическа съчетаемост на думите

• Неметафорична и метафорична употреба на думите

• Неутрална и експресивна лексика

• Употреба на фразеологични словосъчетания

• Съчинително и подчинително свързване в простите и в сложните изречения

• Сложно съставно изречение. Пунктуация

• Сложно смесено изречение. Пунктуация

• Пряко и непряко предаване на чужда реч. Цитиране

• Части на речта. Глагол

• Вид на глагола

• Наклонение на глагола. Употреба на наклоненията в зависимост от речевата ситуация

• Съвместна употреба на глаголните времена

• Езикова система. Езикови средства

2. Литература

• Христо Ботев – „На прощаване“

• Иван Вазов – „Немили-недраги“, „Една българка“, „Опълченците на Шипка“, „Българският език“

• Алеко Константинов – Из „До Чикаго и назад“ („Ниагара!…). Из „Бай Ганьо” („На гости у Иречека”)

• Пенчо Славейков – „Неразделни”

• Пейо Яворов – „Заточеници”

• Елин Пелин – „По жътва“

• Йордан Йовков – „По жицата“

3. Трансформация на преразказ на непознат текст

 

Математика за седмокласници 2017 – 2018

 Дати за провеждане на занятията:

17.09.2017г.26.11.2017г.18.02.2018г.
24.09.2017г.3.12.2017г.25.02.2018г.
1.10.2017г.10.12.2017г.11.03.2018г.
8.10.2017г.17.12.2017г.18.03.2018г.
15.10.2017г.7.01.2018г.25.03.2018г.
22.10.2017г.14.01.2018г.1.04.2018г.
29.10.2017г.21.01.2018г.15.04.2018г.
5.11.2017г.28.01.2018г.22.04.2018г.
12.11.2017г.4.02.2018г.29.04.2018г.
19.11.2017г.11.02.2018г.13.05.2018г.

Обща продължителност на курса: 90 уч.ч.

Група
Група
Часове на провеждане11:30-13:30
Продължителност на занятието3 уч.ч. (120 мин.)
Цена на курса270лв.
*Цена за 1 уч.ч.3лв.
На вноски2 х 140лв.
Първа вноскадо 17.09.2017г.
Втора вноскадо 12.11.2017г.

 

Програма на курсовете по Математика

1. Числа. Алгебра

• Рационални числа. Действия с рационални числа. Свойства на числови равенства и неравенства.

• Цели изрази. Тъждествени изрази. Формули за съкратено умножение

• Разлагане на многочлени на множители

• Линейни уравнения с едно неизвестно: ax + b = c и уравнения, свеждащи се до линейно чрез еквивалентни преобразувания

• Модулно линейно уравнение от вида |ax + b| = c

• Линейни неравенства с едно неизвестно ax + b </> c, ax + b </>/= c и неравенства, свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания

2. Фигури и тела. Измерване

• Съседни и противоположни ъгли. Перпендикулярни прави

• Успоредни прави – признаци и свойства

• Триъгълник. Сбор от ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник.

• Еднакви триъгълници

• Симетрала на отсечка и ъглополовяща на ъгъл

• Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник

• Правоъгълен триъгълник. Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30 градуса.

• Неравенства между страни и ъгли в триъгълника. Неравенство на триъгълника

• Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб

3. Логически знания. Моделиране

Моделиране с изрази, формули, линейни уравнения и неравенства

4. Числа. Алгебра

Естествени числа. Кратни и делители на число. Прости и съставни числа. Признаци за делимост

• Действия с рационални числа

• Уравнения от вида (ax + b)(cx +d) = 0, ax2 + bx = 0, x2 – a2 = 0

• Линейно параметрично уравнение с едно неизвестно

• Линейно параметрично неравенство с едно неизвестно

5. Фигури и тела. Измерване

Лице и периметър на равнинни фигури

Сбор от ъгли ( вътрешни и външни ) в многоъгълник

• Правоъгълна координатна система. Разстояние от точка до права

• Елементи и свойства на ръбести тела

5. Логически знания. Моделиране

Отношения и пропорции

Средноаритметично на две и повече числа

• Принципи за събиране и умножение на възможности при преброяване в конкретна ситуация

• Най-малка и най-голяма стойност на израз

 

 

Курсовете са предназначени за ученици 7 клас, с цел подготовка за предстоящите кандидат-гимназиални изпити.

За повече информация:

Телефони: 0885 252 061, 0879 223 224, 052 605 703

Адрес: гр. Варна, ул. Княз Александър Батенберг 8 /над подлез Шипка/

Уебсайт: www.belleducation.net

Skype ID: belleducation