Групови езикови курсове

Учебен център Bell Education предлага обучение по английски, немски, испански, руски и италиански

Продължителност: 30 учебни часа – 5 седмици; 60 учебни часа – 10 седмици

* Всяко посещение е с продължителност 3 учебни часа (2 астрономически часа).


Занятията се провеждат в малки групи (от 5 до 7 човека), от висококвалифицирани преподаватели- филолози, старателно подбрани с доказана квалификация и умения.


Изучавалите вече езика полагат безплатен входящ тест за определяне на ниво.

Записването за курсовете става на място в офиса ни с капаро (20лв) или авансово плащане.