Групови езикови курсове

Учебен център Bell Education предлага пакети от 30 и 60 учебни часа за съответно половин и цяло ниво по Английски, Немски, Испански, Руски, Италиански и Турски

Продължителност: 30 учебни часа – 5 седмици; 60 учебни часа – 10 седмици
Периодичност: 2 или 3 занятия седмично
* Всяко посещение е с продължителност 3 учебни часа (2 астрономически часа).


Занятията се провеждат в малки групи (от 5 до 7 човека), от висококвалифицирани преподаватели- филолози, старателно подбрани с доказана квалификация и умения.


Учебните системи са от най-известните издателства: New Headway, Menschen, Progetto Italiano, Nuevo Ven.


Изучавалите вече езика полагат безплатен входящ тест за определяне на ниво.

Записването за курсовете става на място в офиса ни с капаро (20лв) или авансово плащане.