Курс по Испански език

				
					
					
					
																										
					
				
				
								
				
										

Стартиращи групи за месец Август, 2018

Цени

НивоА0 (30уч.ч.)А1 (60уч.ч.)А2 (60уч.ч.)В1 (75уч.ч.)В2 (90уч.ч.)С1 (100уч.ч.)
НивоА0 (30уч.ч.)А1 (60уч.ч.)А2 (60уч.ч.)В1 (75уч.ч.)В2 (90уч.ч.)С1 (100уч.ч.)
Английски език89лв.148лв.148лв. (159лв.)199лв.289лв.359лв.
Немски език89лв.148лв.148лв. (159лв.)199лв.289лв.359лв.
Испански език89лв.148лв.148лв. (159лв.)199лв.289лв.359лв.
Италиански език89лв.148лв.148лв. (159лв.)199лв.289лв.359лв.

 

  •   Записванията стават на място в офиса ни чрез капаро или авансово плащане на сумата на курса.

Информация

Информация относно продължителността и цената на всеки курс можете да намерите в таблицата по-горе. Часове се провеждат 2 пъти седмично, като курсовете могат да бъдат делнични, или през уикенда.

Преподавателите са високо-квалифицирани и успешно се адаптират към нуждите на всеки един курсист.

Целта на курса е да се овладеят граматическите и лексикалните аспекти на езика, като се набляга на упражнения, свързани с говорни умения, за преодоляване на езиковата бариера.

 

Учебна система

Nuevo Ven /Edelsa/ е система, подходяща както за подрастващи, така и за възрастни. Методическия подход е подкрепен от дългогодишен опит в учебните зали- хиляди курсисти по света са научили езика с тази система през последното десетилетие. Материала е лек и ясно структуриран, отговарящ на изискванията на Общата Европейска езикова рамка. Съдържанието следва насоките на Университет Сервантес- лидер сред испанските езикови школи.

Нива

За напълно начинаещи курсисти подходящо е ниво А0. То е подготвително и дава основни познания по испански език. Покриването му е необходимо тъй като курсът за следващото ниво А1 е интензивен.

1 ниво (A1). В тези курсове  се изучават основите на испанския език, курсистите се научават да разказват за себе си, да обясняват желанията и предпочитанията си, да описват ежедневните действия в обкръжаващата ги среда. На този етап на обучение голямо внимание се отделя на правилата за четене и писане в испанския език, правилното произношение. От граматиката се разглеждат: спреженията на основните правилни и неправилни глаголи и използуването им в сегашно време, числителни, членуване, някои възвратни глаголи.

2 ниво (A2). В този курс се разширява тематичния диапазон (хранене, части на тялото, пазаруване, облекло и пр.) Обогатява се и речниковият запас. Граматика: сравнителни степени на прилагателните, герундий, представяне на двете основни минали времена на глаголите.

3 ниво (B1). Курса затвърждава навиците за говорене и говорене в минало време. Тематични раздели: отдих, спорт, хороскопи, празници и др. Граматика: “subjuntivo” и др.

4 ниво (B2). Една от задачите на този курс е да се усвои употребата на сложни изречения. Изучават се и по-сложните минали времена в испанския език. Разговорната реч е представена със следните тематични раздели: описание на характера на човека, междуличностните отношения (любов, дружба, омраза) и др.

5 ниво (C1). В курса се отработва свободната комуникация на испански език, затвърждават се познанията по граматика и се попълва речниковия запас. Много внимание се отделя на испанската култура, политиката и икономиката на Испания и страните от Латинска Америка.

 Nuevo Ven

Всички курсисти полагат изпит в края на всяко от нивата. При успешно завършване се издава сертификат по установен образец (потвърждаващ нивото на познаване на езика).

 

За Специализирани курсове за подготовка за Сертифициране- ТУК

 

Записванията стават на място в офиса ни с капаро (20лв.) или авансово плащане.
– гр. Варна,
ул. Княз Александър Батенберг 8 /над подлез Шипка/
тел. 052/ 605 703, 0879 223 224, 0885 252 061
http://facebook.com/belleducation
office@belleducation.net

 


[1] 1 учебен час се равнява на 40 минути. Едно посещение е с продължителност 3 уч.ч./ 2 астрономически часа.