Разговорен английски език

Курсовете по разговорен английски ви дават увереност и самочувствие в ежедневни ситуации.

Работи се по двойки, като всяка група се състои от 4 или 6 курсиста. Сформирането на малки групи е с цел насърчаване на всеки един курсист да вземе активно участие в инициирането на диалози.
Основно курсът се състои от разиграване на ролеви игри, които въвеждат участниците в различни ситуации от ежедневието.
Курсът включва и граматически разяснения, но основният акцент е върху развиване на уменията и увереността при водене на разговор.
Продължителност: 30 учебни часа (1учч.ч.-40 минути)
Курсът е подходящ за всички, които владеят ниво А2 или В1.
Ако желаете да се включите е необходимо да направите входящ тест за определяне на ниво.

Теми, които ще бъдат засегнати по време на курса:
Раздел I – Услуги – ситуации от ежедневието, свободно време и пътувания.
Раздел II- Пазаруване – супермаркети, дрехи и ресторанти.
Раздел III – Социален живот – излизания, приятели и взаимоотношения.
Раздел IV – Начин на живот – работа, настаняване и образование.
Раздел V – Допълнителни ролеви игри

Цена на курса: 99лв.