Материална база

Разполагаме с шест напълно оборудвани учебни зали, осигуряващи приятна атмосфера и комфорт.