ОПРЧР – обучения с ваучери

Учебен център BELL Education е одобрен доставчик по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, като предлага курсове за обучение по:

Ключова Компетентност №2 „Общуване на чужди езици” – английски, испански и немски , ниво А1, А2, В1, В2, С1, С2.

Ключова Компетентност №4 „Дигитална компетентност” – Обща компютърна грамотност, Графичен дизайн – Corel Draw, Работа със системи за управление на база от данни – MS Access

  •    Групи: от 7 до 10 човека
  • Делнични дневни, вечерни или съботно/неделни
  • Обучението включва 300 учебни часа, като всяко ниво е по 100 уч.ч.

   *Забележка: Записване след крайния срок е възможно само при наличие на свободни места.