Подготовка и регистрация за изпит CAE

CAE е вторият от серията сертификати на Cambridge и един от най търсените международни сертификати по английски език.

Bell Education e член на партньорската мрежа на Британския Съвет (British Council).

 

При нас можете:

 • да се регистрирате за изпит CAE без значение дали сте наш курсист или не, БЕЗПЛАТНО;
 • да се подготвите за успешното покриване на изпита;
 • да получите консултация във връзка с компоненти, оценяване и всичко свързано с изпита.

 

Предлагаме ти още:

 • БЕЗПЛАТЕН входен тест;
 • БЕЗПЛАТНИ учебни материали;
 • Междинно оценяване.

 

Ако искате доживотен сертификат, подходящ за работа и обучение в чужбина и в България, значи CAE е изборът за вас!

 

 

Какво представлява CAE

CAE е вторият от серията сертификати на Cambridge и един от най търсените международни сертификати по английски език. Изпитът е на изключително високо ниво и показва умения за умело и свободно общуване на английски език в ежедневни и делови ситуации. Той съответства на ниво  от C1 Общоевропейската езикова рамка. Хиляди университети изискват CAE при кандидатстване за прием в бакалавърски и магистърски програми. Сертификатът е с широко приложение и при кандидатстване за работа в чужбина.

 

Какви са предимствата на CAE?

 • CAE е валиден за цял живот;
 • CAE е международно признат сертификат обучение и работа от хиляди университети и работодатели във Великобтитания, в САЩ и по света.

 

За кого е подходящ сертификатът CAE?

 • CAE е ценен сертификат за тези, които искат да учат и да се развиват в професионална сфера, където се изискват много добри езикови умения;
 • CAE е перфектна подготовка за всеки, който в бъдеще се стреми за сертификат CPE (Ниво C2).,

Ако искате да ви уведомим за предстоящите изпити:
тел: 0879 223 224
email: bellvarna@gmail.com

 

Дати за изпит CAE в град Варна:

Дати за писмен изпит Дати за устен изпит Краен срок за записване
хартиен вариант 4 февруари 2023 27 януари - 5 февруари 2 февруари 2023
хартиен вариант 11 март 2023 3 март - 12 март 3 февруари 2023
хартиен вариант 22 април 2023 14 април - 23 април 15 март 2023
хартиен вариант 20 май 2023 12 май - 21 май 11 април 2023

Ако искате да ви уведомим за предстоящите изпити:
тел: 0879 223 224
email: bellvarna@gmail.com

 

Дати за изпит CAE в България:

Дати за писмен изпит Градове Датата за устен изпит Краен срок за записване
компютърен вариант 2024 .... .... ....

Можете да се регистрирате за CAE в Учебен център Bell Education. 

Bell Education e член на партньорската мрежа на Британския Съвет (British Council)

 

Независимо дали си наш курсист или не, Езиков център Bell Education, Варна, може да ти съдейства за попълване на формуляра за кандидатстване напълно безплатно.

 

 

ЗА ЦЕЛТА Е НЕОБХОДИМО ДА НОСИТЕ

 

– лична карта или друг документ за самоличност (ученическа карта – за ученици, които все още не притежават лична карта или паспорт);

– декларация за съгласие от родител (само за кандидати под 18 години);

– платежен документ за преведената сума.

 

Ако не можете да дойдете лично можете да изпратите упълномощено от Вас лице с нотариално заверено пълномощно и изброените по-горе документи, което да Ви регистрира.

 

 

ТАКСА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Таксата за CAE за 2022 е 407 лева.

 

Таксите се заплащат по сметка на Британски Съвет:

СИТИБАНК, бул. Мария Луиза 2, София.
IBAN (сметка в лева): BG77 CITI 9250 1051 0015 01

 

В основанието на преводното нареждане се включват:
– имената на кандидата;
– изпитната сесия;
– мястото на регистрация (Bell Education).

 

CAE се състои от 4 секции – слушане, четене, писане и говорене.

 

Общата продължителност на изпитът е около 4 часа и 40 минути.

 

Тестовете по трите компонента – четене и употреба на езика (лексика и граматика), писане, слушане се провеждат в един и същи ден.

 

Устният изпит се провежда отделно от писмената част, като обикновено е в друг ден. Той обхваща последния компонент – говорене. По време на устния изпит вие показвате говорните си умения в разговор с друг кандидат пред двама изпитващи.

 

Информация за компонентите Времетраене Процент от оценката
Reading and Use of English 8 части, 56 въпроса 1 час и 30 минути 40%
Writing 2 задачи 1 час и 20 минути 20%
Listening 4 части, 30 въпроса 40 минути 20%
Speaking 4 части 15 минути 20%

 

 

1. Reading and Use of English

Целта е кандидатът да покаже своите знания и умения по граматика, лексика, времена и идиоми и доколко може да разбира непознати и различни по формат текствове. Задачите са много разнообразни и включват: избор от няколко отговора, попълване на дума в текст, търсене на съвпадение. За отлично представяне кандидатите трябва да могат да четат и разбират специфична информация, основната идея в текста, подробностите и структурата.

 

2. Writing

Състои от 2 части с еднаква тежест при оценяването. Вашата задача е да съставите текст по зададена тема в различни формати, сред които ратка история, писмо, рецензия, есе, статия или доклад. Изискванията за брой думи на всеки текст е 220-260 думи.

 

3. Listening

Този компонент проверява уменията за слушане и разбиране на различни материали, сред които интервюта, радиопредавания, презентации, лекции и ежедневните разговори. За отлично представяне кандидатите трябва да разберат главната идея, мненията и и посланията на чутото, след което да отговори на въпросите, свързани с текстовете.

 

4. Speaking

Тества способността Ви да комуникирате ефективно в реални ситуации като сред задачите има включване в дискусии и водене на разговор с друг кандидат.

Резултатите за изпити на хартиен носител се публикуват в рамките на период от 4 до 6 седмици след изпитния ден.

 

Резултатите от компютърно базирани изпити се публикуват на определена дата, обикновено 2 седмици след изпитния ден.

 

Вашият резултат е базиран на четирите компонента на изпита и се изразява в проценти между 0 и 100. Вашата оценка зависи от резултатa, който сте постигнали.

От март 2011 Cambridge ESOL въведе разширеното сертифициране, целящо да даде на кандидатите допълнително признание за езиковите умения, които са демонстрирали по време на изпита.

 

Резултат Ниво по Европейската Езикова Рамка Разширено сертифициране
A 80–100% (200 - 210 точки) C2 Най-добрите кандидати, биха могли да демонстрират езикови познания над ниво C1. При получаване на оценка А от кандидатите, те ще получат сертификат, удостоверяващ езикови познания на ниво С2.
B 75–79% (193-199 точки) C1 При получаване на оценка B получавате сертификат, удостоверяващ езикови познания на ниво C1.
C 60–74% (180 - 192 точки) C1 При получаване на оценка C, получавате сертификат, удостоверяващ езикови познания на ниво C1.
CEFR Level B2 45–59% (160 - 179 точки) B2 Ако представянето Ви е под ниво C1, но оценката Ви попада в рамките на ниво В2, ще получите сертификат, посочващ, че сте демонстрирали езикови знания на ниво B2.

Грижим се за това да получите отлична подготовка, защото за нас е важно да отидете на изпита спокойни и уверени в своите знания.

 

Ние ви предлагаме:

–  Квалифицирани преподаватели, които ще се погрижат за твоето качествено обучение.

–  Начин на обучение, съобразен изцяло с езиковите познания и нужди на курсистите, за достигане на по-добри индивидуални резултати.

–  Групово обучение в малки групи до 5 човека, което ни дава възможност да обърнем достатъчно внимание на всеки наш курсист, грижейки се да отлично усвояване на преподавания материал.

–  Безплатен входящ тест за определяне на ниво.

 

Как ви подготвяме?

 • Работим над компонентите по изпита, а именно – четирите части от владеенето на езика: четене, писане, говорене и слушане;
 • Запознаваме ви със спецификата на изпитния формат;
 • Правим упражнения, като използваме минали тестове;
 • Изготвяме стратегия, която би спомогнала за отличното ви представяне;
 • Помагаме ви да се научите да разпределяте времето си правилно;
 • Помагаме ви да придобиете чувство на увереност при разговор на чужд език;
 • Насочваме ви какви думи и словосъчетания са високо ценени от проверяващите и ви помагаме в това те да станат част от вашата свободна реч при писане и говорене на английски език. Така можете да бъдете сигурни, че ще впечатлите дори и самите англичани;
 • Грижим се за това да получите отлична подготовка, защото за нас е важно да отидете на изпита спокойни и уверени в своите знания.

 

Защо в Bell?

 • Нашата цел e ви помогнем да сбъднете мечтите си като ви помогнем да си вземето своя доживотен изпит, удостоверяващ ниво на познания C1, с който ще можете да впечатлите своя бъдещ работoдател;
 • Ние сме член на партньорската мрежа на Британския Съвет (British Council), което означава, че ние ще поемем ангажимента, да ви регистрираме за следващият удобен за вас CAE изпит;
 • Внимателно подбираме учителите, които преподават, за да сме сигурни, че ще получите нужното внимание,  качествено обучение и отлична подготовка за предстоящия изпит.

При предплащане на пакет от 30 учебни часа получавате –10% отстъпка.

 

1 учебен час 20 учебни часа (-10%)
Индивидуални уроци 30 лв. 27 лв. (540 лв. / 20 уч. часа)
Уроци за двама 18 лв. 16.20 лв. (324лв. / 20 уч. часа)
Курс в група от 3 до 6 курсисти 12 лв. 10.80 лв. (216 лв. / 20 уч. часа)

Bell Education организира пробни изпити CAE

Ако се притеснявате от формата на изпита, дали ще е достатъчно времето, какво представлява изпита или просто искате да се почувствате по-сигурни в себе си, можете да направите пробен изпит в Учебен център Bell Education.

Изпитът включва всички четири компонента:

 • Слушане
 • Четене
 • Писане
 • Говорене

Освен резултат ще получите и насоки как да подобрите резултата си, както и допълнителни материали, с които да се упражнявате вкъщи.

Такса за пробен изпит: 60 лева

Записванията са с капаро (20лв.) или авансово плащане, след проведен безплатен входящ тест.
Таксата може да бъде заплатена:
– на място в офиса ни в гр. Варна, ул. Княз Александър Батенберг №8, ет. 2
– по банков път
– с карта чрез еPay

Йолита Лазарова

/ Преподавател по английски език/

Геновева (английски)

Геновева Георгиева

/Преподавател по английски език/