Поговорим на болгарском?

  Давайте попробуем!

  Если вы иностранец и только приехали в  Болгарию. Хотите быстро адаптироваться  к новой среде, помочь своему ребенку узнать больше о нашей культуре, традициях и особенно о языке, Bell Education — это то, что вам нужно!

  Учебный центр предлагает профессиональные уроки по  болгарскому  языку. Вы можете записаться как  на индивидуальные  занятия, которые будут структурированы в соответствии с вашими личными требованиями, так и на групповые занятия.

  Наши преподаватели уделяют персональное внимание каждому ребенку. Они помогут Вам сделать первые уверенные шаги в изучении и  познании  болгарского языка.

  • Уроки могут проходить в будние дни до 18:30 или в выходные.
  • График занятий можно обсудить с учителем.

  1 study hour Pay in advance and get -10% discount*
  Level A1 / A2 25 BGN 22.50 BGN (450 BGN / 20 study hours)
  Level B1 / B2 30 BGN 27.00 BGN (540 BGN / 20 study hours)
  Exam preparation 30 BGN 27.00 BGN (540 BGN / 20 study hours)
  *Стоимость пакета с включенной скидкой 5 %, действительна по предоплате.

  • Уроки могут проходить в будние дни до 18:30 или в выходные.
  • График занятий можно обсудить с учителем
  • Цены указаны за 1 студента.

  1 study hour Pay in advance and get -10% discount*
  Level A1 / A2 / В1 / В2 16 BGN 14.40 BGN (288 BGN / 20 study hours)
  Exam preparation 18 BGN 16.20 BGN (324 BGN / 20 study hours)
  *Стоимость пакета с включенной скидкой 5 %, действительна по предоплате.

  • Цены указаны за 1 студента.

  1 study hour Pay in advance and get -10% discount*
  Level A1 / A2 / B1 / B2 12 BGN 10.80 BGN (216 BGN / 20 study hours)
  Exam Preparation 15 BGN 13.50 BGN (270 BGN / 20 study hours)

  *Стоимость пакета с включенной скидкой 5 %, действительна по предоплате.

  Информация: 1 учебный час равен 40 минутам. Один урок длится 1 или 2 учебных часа (40 или 80 минут).

  Информация: Согласованный индивидуальный урок или урок в группах из двух или трех человек можно отменить или изменить за 48 часов до начала занятий. Если срок не соблюден, урок считается пройденным.

  Подходит для людей, которые никогда не изучали язык. Курс для уровня A0 является коротким и подготовительным. Его  цель – дать студентам хорошую базу, чтобы они могли освоить и успешно применить новые знания в интенсивных курсах для следующих уровней.

  A1 A2
  Слушане Разбирам основни изрази, свързани с мен, моето семейство и непосредственото ми обкръжение, когато ми се говори бавно и ясно Мога да разбирам най-често употребявани думи и изрази от области, които най-пряко се отнасят до мен (напр. основна информация за мен и моето семейство, пазаруване, работа, непосредственото ми обкръжение). Мога да схващам същественото при кратки и ясни послания и съобщения.
  Четене Разбирам елементарни, често срещани думи и прости изречения, например надписи върху табели, плакати и каталози. Мога да чета кратки, елементарни текстове. Мога да откривам конкретна, предвидима информация в обяви, реклами, проспекти, менюта, разписания и други. Мога да разбирам кратки лични писма.
  Говорене Общувам с елементарни изрази, ако събеседникът е готов да повтори казаното по-бавно или да го изрази по друг начин и да ми помогне в намирането на точните думи. Мога да задавам и да отговарям на най-прости въпроси при непосредствена необходимост или позната тематика. Мога да използвам прости изрази и изречения, за да опиша мястото, където живея и хората, които познавам. Мога да общувам във всекидневни ситуации, изискващи обикновен, пряк обмен на информация по познати теми и дейности. Мога да водя кратък разговор, въпреки че обикновено не разбирам достатъчно, за да мога да го поддържам. Мога да опиша накратко с определен набор от изрази и изречения семейството си и околните, дома си и условията на живот, образованието, настоящата или предишната си професионална дейност.
  Писане Мога да напиша кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия). Мога да попълня името, националността, адреса си или други лични данни във формуляри (например в хотел). Мога да напиша кратки бележки и съобщения. Мога да водя обикновена лична кореспонденция, например да изразя благодарност писмено.

  B1 B2
  Слушане Мога да разбирам същественото, по познати теми като работа, учение, свободно време и т.н., когато се използва ясен книжовен език. Мога да схвана основната информация от радио- и телевизионни предавания на актуални теми или при въпроси от личен и професионален характер, когато се говори сравнително бавно и ясно. Мога да разбирам сравнително дълги устни изложения и лекции и да следя дори сложна аргументация, при условие че темата ми е позната. Мога да разбирам повечето телевизионни информационни предавания и актуални репортажи. Мога да разбирам и повечето филми, когато се говори на книжовен език.
  Четене Мога да разбирам текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика. Мога да разбирам описания на събития, чувства и желания в лична кореспонденция. Мога да разбирам статии и доклади със съвременна проблематика, в които авторите отстояват определени позиции. Мога да разбирам съвременна литературна проза.
  Говорене Мога да се справям с повечето ситуации, възникнали при пътуване в страни, където се говори съответният език. Мога да участвам без предварителна подготовка в разговори на позната тематика, от личен характер или свързани с ежедневието (напр.семейство, хоби, работа, пътуване, актуални събития). Мога да свързвам изрази по елементарен начин, за да описвам преживявания и събития, своите планове, надежди и цели. Мога кратко да изразявам и аргументирам мнението си. Мога да разказвам случки и събития, сюжета на книги и филми, както и да описвам своите впечатления. Мога да общувам сравнително леко и непринудено, което прави контакта ми с носители на езика напълно възможен. Мога да участвам активно в дискусии на познати теми, да излагам и да отстоявам становищата си. Мога да давам ясни и подробни описания по широк кръг от теми, които ме интересуват. Мога да изразявам становище по актуален проблем и да изтъквам предимствата и недостатъците на различни възможности.
  Писане Мога да съставям несложен свързан текст на теми, които са ми познати или ме интересуват. Мога да водя лична кореспонденция, като описвам събития и впечатления Мога да напиша ясен, подробен текст по широк кръг от теми, които ме интересуват. Мога да напиша есе или доклад, които представят информация или аргументи за или против определено становище. Мога да водя лична кореспонденция, като подчертавам в нея значимите за мен събития и преживявания.

  C1 C2
  Слушане Мога да разбирам сравнително дълги изказвания дори и когато не са ясно структурирани, а логическите връзки само се подразбират. Мога да разбирам телевизионни предавания и филми без особени усилия. Мога да разбирам с лекота всякаква реч както при непосредствено общуване, така и по радиото или телевизията дори когато се говори бързо от носители на езика, при условие че имам известно време да свикна с особеностите на произношението.
  Четене Мога да разбирам дълги и сложни специализирани и литературни текстове, както и да долавям стилистични нюанси. Мога да разбирам специализирани статии и дълги технически инструкции дори когато не са свързани с моята професионална област. Мога да чета с лекота всякакви текстове дори когато са абстрактни или сложни по форма и съдържание, например учебници, научни статии и литературни творби.
  Говорене Мога да се изразявам гладко и непринудено, без видимо затруднение. Мога да използвам езика гъвкаво и ефикасно за социални и професионални контакти. Мога точно да изразявам мислите и мнението си, както и да свързвам умело своя принос в разговора с приноса на другите. Мога ясно и подробно да говоря по сложни въпроси, като включвам свързани с тях подтеми, да развивам определени аспекти и да завършвам изказването по подобаващ начин. Мога да участвувам с лекота във всякакъв разговор или дискусия. Владея свободно разговорни и идиоматични изрази. Мога да говоря гладко и ясно, както и точно да изразявам всички нюанси на мисълта си. Ако все пак се затрудня, мога да намеря друга формулировка и да се измъкна с лекота от затруднението, без това да бъде забелязано. Мога да направя ясно и гладко описание в подходящ за ситуацията стил. Мога да построя логично изказването си, така че слушателят бързо да долови и запомни важните моменти.
  Писане Мога да съставям добре структурирани писмени текстове, като ясно изразявам мнението си. Мога да пиша писма, есета и доклади по различни теми, като наблягам на същественото. Мога да избера подходящ за адресата стил. Мога да съставям ясен, добре структуриран текст в подходящ стил. Мога да напиша сложни и обстойни писма, доклади и статии, в които да изразя становището си логично, така че читателят да схване и да запомни същественото. Мога да пиша резюмета и рецензии на специализирани и художествени текстове.

  В конце каждого уровня все студенты сдают екзамен.

  При успешном окончании по желанию студента выдается сертификат установленной формы, подтверждающий уровень владения языком.

  Цифровой сертификат: БЕСПЛАТНО

  Info:       Информация: Регистрация осуществляется с депозитом (20 лв.) или предоплатой после прохождения бесплатного вступительного теста. Взнос можно оплатить:

  — в нашем офисе в Варне, ул. Князя Александра Баттенберга 8, 2-й этаж
  – банковским переводом
  — картой через ePay