Bell Education предлага чуждоезиково обучение на Вас и Вашите сътрудници

Гъвкави схеми за посещение на занятията, изцяло съобразени с Вашите нужди и възможности.

 

Bell Education ви помага да намерите най-доброто решение за вашето корпоративно езиково обучение


Защо да изберете Bell Education за корпоративно езиково обучение?

 • Индивидуален подход – курсовете са съобразени с професионалната спецификата на фирмата Ви и с предварително заложени цели;
 • Квалифицирани преподаватели – преподавателите ни се съобразяват с индивидуалните нужди на обучаемите;
 • Подготовка на програма и график – курсовете за корпоративни клиенти се разработват и адаптират спрямо целите на клиента. Графикът на обучение се организира на база на предпочитанията на клиентите;
 • Отчети – изготвяне на регулярни подробни отчети за проследяване на прогреса на всеки един участник;
 • Ежемесечна среща с акаунт мениджър
 • Провеждане на междинни и финални изпити – организиране на междинни тестове за измерване на успеваемостта и провеждане на финален изпит, включващ всички компоненти за овладяване на езика: граматика, четене, слушане, писане и говорене;

Присъствено или дистанционно обучение:

Курсовете могат да се провеждат както присъствено, така и дистанционно във виртуална класна стая с преподавател на живо.

 • Присъствено обучение в наша учебна база – гр. Варна, ул. Княз Александър Батенберг №8, ет. 2
 • Присъствено обучение във Ваш офис
 • Дистанционно обучение – във виртуална класна стая с преподавател на живо и интерактивни учебници;

Ще ви помогнем да изберете курс на обучение, отчитащ:

 • нивото на познанията;
 • професионалната специфика във фирмата Ви;
 • целта както и сроковете за обучение

Курсът може да бъде общ езиков курс, както и специално разработен за Вас.

Може да изпратите Вашето запитване за изготвяне на оферта на office@belleducation.net

Нашите клиенти:

За връзка с нас

0879223224, 052605703

e-mail

bellvarna@gmail.com

Адрес

гр. Варна, ул. Княз Александър Батенберг 8 (над подлез Шипка)