Подготовка за явяване на изпит DELE

Дипломата DELE е официален документ, валиден в цял свят, удостоверяващ владеенето на испански език.

Този документ има все по-голямо търсене в университетите в световен мащаб.

 

 

При нас можете:

  • да се подготвите за успешното покриване на изпита;
  • да получите консултация във връзка с компоненти, оценяване и всичко свързано с изпита.

Предлагаме ти още:

  • БЕЗПЛАТЕН входен тест;
  • БЕЗПЛАТНИ учебни материали;
  • Междинно оценяване.

DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera – “диплома по испански като чужд език”) е международен сертификат по испански език, който се състои от 6 нива (А1 – С2) съгласно Европейската езикова рамка. За всяко ниво, изпитът като компоненти е един и също, само степента на трудност е различна. Има разлика между нива А1 до В1 в сравнение с В2 до С2 и  тя е, че повечето ученици се явяват на А1 до В1, а тези които искат да кандидатстват за работа или университет се явяват на В2 до С2.

Компоненти

А1

Модул Времетраене Времетраене Точки
Модул 1 Слушане с разбиране 25 мин. 25 точки
Четене с разбиране 45 мин. 25 точки
Модул 2 Писмено изразяване 25 мин. 25 точки
Устно изразяване + време за подготовка (10 мин.) 10 мин. 25 точки

 

 

 

А2

Модул Времетраене Времетраене Точки
Модул 1 Слушане с разбиране 40 мин. 25 точки
Четене с разбиране 60 мин. 25 точки
Модул 2 Писмено изразяване 45 мин. 25 точки
Устно изразяване + време за подготовка (12 мин.) 12 мин. 25 точки

 

В1

Модул Времетраене Времетраене Точки
Модул 1 Слушане с разбиране 40 мин. 25 точки
Четене с разбиране 70 мин. 25 точки
Модул 2 Писмено изразяване 60 мин. 25 точки
Устно изразяване + време за подготовка (15 мин.) 15 мин. 25 точки

 

В2

Модул Времетраене Времетраене Точки
Модул 1 Слушане с разбиране 40 мин. 25 точки
Четене с разбиране 70 мин. 25 точки
Модул 2 Писмено изразяване 80 мин. 25 точки
Устно изразяване + време за подготовка (20 мин.) 20 мин. 25 точки

 

 

 

С1

Модул Времетраене Времетраене Точки
Модул 1 Слушане с разбиране 50 мин. 25 точки
Четене с разбиране 90 мин. 25 точки
Модул 2 Писмено изразяване 80 мин. 25 точки
Устно изразяване + време за подготовка (20 мин.) 20 мин. 25 точки

 

  1. Слушане с разбиране

Целта на кандидата е в рамките на определеното време, той да покаже уменията си за слушане с разбиране на даден текст и да може да отговаря на въпросите към него.

 

 

  1. Четене с разбиране

Задачата на кандидата е да може да прочете и разбере дадените текстове и да отговори на въпросите към тях.

 

  1. Писмено изразяване

Този компонент проверява писмените уменията на кандидата, като той трябва да напише текст и да покаже познанията си по лексика и граматика в испанския език.

 

  1. Устно изразяване

В устното изразяване, кандидатът ще има време за подготовка и още толкова време ще може да презентира, води дискусия, да прави описания, да провежда диалог, зависи от нивото, за което се явява.

Максималният брой точки е 100, а за да се счете за успешно взет изпита трябва да имате поне 60т. От Институт Сервантес обявяват резултатите до 3 месеца след полагането на изпита.

Записванията са с капаро (20лв.) или авансово плащане, след проведен безплатен входящ тест.
Таксата може да бъде заплатена:
– на място в офиса ни в гр. Варна, ул. Княз Александър Батенберг №8, ет. 2
– по банков път
– с карта чрез еPay

Дарина Димова

/Преподавател по испански език/

Галина (испански).

Галина Петрова

/Преподавател по испански език/