Учебен център Bell Education предлага езикова подготовка за деца от 5 до 14 години.

За отлични резултати курсовете се провеждат в индивидуална форма на обучение или в малки групи до 6 деца.

Графикът на учебните занятия е по договаряне

*1 учебен час = 40 минути

Учебниците Wonderful world 1 са подходящи за деца, които нямат познания по езика или имат базови познания. Системата покрива материал за 2-ри клас и част от 3-ти клас.

Цени за обучение в група

Делнични дни - веднъж Делнични дни - 2 пъти Уикенд - веднъж
КУРС: Wonderful world 1 Wonderful world 1 Wonderful world 1
ГРУПА: от 3 до 6 деца от 3 до 6 деца от 3 до 6 деца
ТАКСА: 64 лв. / месец 128 лв. / месец 64 лв. / месец
ДНИ: понеделник вторник и четвъртък събота
ЧАСОВЕ: 16:00 - 17:20 11:30 - 12:50 10:00 - 11:20
НАЧАЛО: 3 юли 2023 4 юли 2023 8 юли 2023

*1 учебен час = 40 минути

За повече информация относно графика, посетете раздел Стартиращи групи

Цени за обучение в група

Делнични дни - веднъж Делнични дни - 2 пъти Уикенд - веднъж
КУРС: Wonderful world 2 Wonderful world 2 Wonderful world 2
ГРУПА: от 3 до 6 деца от 3 до 6 деца от 3 до 6 деца
ТАКСА: 64 лв. / месец 128 лв. / месец 64 лв. / месец
ДНИ: понеделник вторник и четвъртък събота
ЧАСОВЕ: 10:00 - 11:20 10:00 - 11:20 11:30 - 12:50
НАЧАЛО: 3 юли 2023 4 юли 2023 8 юли 2023

*1 учебен час = 40 минути

За повече информация относно графика, посетете раздел Стартиращи групи

Цени за обучение в група

Делнични дни - веднъж Делнични дни - 2 пъти Уикенд - веднъж
КУРС: Wonderful world 3 Wonderful world 3 Wonderful world 3
ГРУПА: от 3 до 6 деца от 3 до 6 деца от 3 до 6 деца
ТАКСА: 64 лв. / месец 128 лв. / месец 64 лв. / месец
ДНИ: понеделник вторник и четвъртък събота
ЧАСОВЕ: 14:00 - 15:20 14:00 - 15:20 14:00 - 15:20
НАЧАЛО: 3 юли 2023 4 юли 2023 8 юли 2023

*1 учебен час = 40 минути

За повече информация относно графика, посетете раздел Стартиращи групи

Цени за обучение в група

Делнични дни - веднъж Делнични дни - 2 пъти Уикенд - веднъж
КУРС: Wonderful world 4 Wonderful world 4 Wonderful world 4
ГРУПА: от 3 до 6 деца от 3 до 6 деца от 3 до 6 деца
ТАКСА: 64 лв. / месец 128 лв. / месец 64 лв. / месец
ДНИ: понеделник вторник и четвъртък събота
ЧАСОВЕ: 15:30 - 16:50 15:30 - 16:50 15:30 - 16:50
НАЧАЛО: 3 юли 2023 4 юли 2023 8 юли 2023

*1 учебен час = 40 минути

За повече информация относно графика, посетете раздел Стартиращи групи

1 учебен час се равнява на 40 минути. Продължителността на урока е от 40 минути до 120 минути в зависимост от възрастта на детето

Уговорен индивидуален урок може да бъде отменен или променен 48 часа по-рано. Ако срокът не бъде спазен, урокът се счита за взет.

Какво включва курса: Резултат от курса:
За курсовете на деца до 1-ви клас не се използват учебници Децата овладяват английския език чрез забавни игри, песни, творчески занимания. Уроците целят да се развиват уменията за слушане с разбиране и говорене.

 

Какво включва курса: Резултат от курса:
National Geographic, Wonderful World 1 Правила за четене и писане. Начална граматика. Развиване на уменията за четене и писане на английски език. Развиване на комуникативни умения.

Какво включва курса: Резултат от курса:
National Geographic, Wonderful World 2 Надграждаща граматика. Слушане с разбиране. Четене с разбиране. Писане. Present Simple Tense. Present Continuous Tense. Децата разказват опростено за случки от настоящето, миналото и бъдещето. Пишат съчинения с обем от 60 до 80 думи с помощта на опорни въпроси.

Какво включва курса: Резултат от курса:
National Geographic, Wonderful World 3 Надграждаща граматика. Слушане с разбиране. Четене с разбиране. Писане. Правилни и неправилни глаголи, употреби на Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple Децата умеят да обясняват с малко повече детайли, разбират адаптирани текстове с обем 150 думи. Описват картини и намират разлики между две сходни картини.

Йолита Лазарова

/ Преподавател по английски за деца от 5 до 16 години/

Доника Христова

/Преподавател по английски за деца от 5 до 16 години/

Untitled-1

Джансу Хамди

/Преподавател по английски за деца от 5 до 16 години/