За нас защитата на лични данни е сериозен въпрос. В този раздел описваме каква информация събираме за вас и какво правим с нея.

Кои сме ние?

Учебен център Белл Едюкейшън (Bell Education) е вписан в “Комисия за защита на личните данни“ като администратор на личните данни (за проверка – ЕИК : 202446220). Белл Едюкейшън гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. Всеки един ПОТРЕБИТЕЛ с приемането на “Общи условия“ на belleducation.net се съгласява и със събирането и обработването на личните му данни за целите, посочени в Политиката ни за поверителност и се счита за уведомен по смисъла на Закона за защита на личните данни, че личните му данни няма да бъдат разкривани на други лица.

Настоящата Политика за поверителност се отнася за клиентите на Учебен център Bell Education и потребители на нашите онлайн услуги.

 1. Събиране на информация

Събирането, обработването и съхранението на личните данни на потребителите се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и приложимото действащо българско и европейско законодателство. „Лични данни” са всички данни, които съдържат идентифицираща информация (име, адрес, телефон, e-mail и други). Преди да получим и обработим вашите лични данни, изискваме вашето съгласие за това.

Когато се регистрирате, за да използвате уебсайта, ще ви бъде поискана информация, която е необходима за използването на услугите и съдържанието на уебсайта. Поисканата информация може да бъде относно вашето име, възраст, пол, местонахождение /град, селище/, e-mail, IP адрес и други данни, необходими за пълноценното използване на услугите и ресурсите на уебсайта. Част от информацията е задължителна за създаването на потребителски акаунт, а друга част е опционална. Във формата за регистрация това е указано. Ако във вашите данни настъпят промени (например, промяна на мейл адрес или друг контакт), необходимо е да ни информирате за тези промени, за да поддържаме актуална и точна информация за тези данни. Ние полагаме необходимите грижи, за да поддържаме вашите данни актуални, в рамките на свободно и доброволно предоставената от вас информация и като зачитаме вашето желание и изразени предпочитания.
Потребителят е отговорен за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица (във всички случаи, когато третите лица не са дали съгласие за това), както и за всякаква незаконна или злоумишлена употреба на лични данни и информация.
Въведените лични данни във вашата потребителска регистрация могат, при необходимост, да се актуализират. Вие можете по всяко време и по ваша преценка да преглеждате и да правите промени в данните на вашата регистрация, да променяте предпочитанията и зададените от вас настройки, както и да заличите изцяло вашата потребителска регистрация. Пълното заличаването на регистрация с лични данни се извършва след получаването на вашето изрично желание за това, изпратено до нас на следния e-mail: bellvarna@gmail.com

Ние събираме информация от вас когато се регистрирате в нашия сайт, когато се вписвате в акаунта си, правите покупка, включвате се в обучение и/или се отписвате. Събраната информация включва вашето име, имейл адрес, телефонен номер, номер на кредитна карта (при извършване на онлайн плащане), списък с курсове, в които сте участвали/закупили и техните реквизити, а именно: тестове; фактури за плащания; дати за провеждане на курсовете; хорариум на всеки курс; вид, ниво и наименование на курса

Освен това, автоматично приемаме и записваме информация от вашия компютър и браузър, включително вашия IP адрес, информация за вашия софтуер и хардуер, както и коя страница сте поискали да се зареди.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Предоставените лични данни на потребителите се обработват и съхраняват законосъобразно и добросъвестно, само за целите на предоставянето на услугите и съдържанието на уебсайта.

 1. Използване на информацията

Всяка информация, която събираме от вас може да бъде използвана да:

 • осигурим необходимата ви информация
 • да отговорим на Ваши запитвания и да Ви информираме за нови или променени услуги
 • осигурим възможността за провеждане на входящи и финални тестове за обучения
 • осигурим съдействие при записване за наше обучение
 • осигурим възможността ви да получите сертификат за проведенето обучение непосредствено след приклюването му
 • осигурим възможността ви да получите сертификат за проведенето обучение до 5 години след приключването му, включително в случаите на загуба на вече издаден сертификат за обучение
 • осигурим всички необходими реквизити за издаване на сертификат за участие или успешно приключване на обучение
 • ви дадем възможност да започнете обучение за следващо ниво без да се налага да попълвате нов входящ тест, ако вече имате финален успешно покрит тест за предходното ниво, в случай че между двете не е минала повече от една година
 • да подобрим нашия уеб сайт
 • да се свържем с вас чрез имейл или телефон
 • да Ви изпратим текстови съобщения с уведомления за статуса на Вашето обучение
 • да се свържем с Вас в случай, че възникнат проблеми с Вашето обучение
 • да подобрим потребителската услуга и нуждите от поддръжка
 • да създадем и управляваме Вашия личен акаунт в сайта ни
 • да управляваме Вашия акаунт, при нужда от техническа намеса
 • да обработим Вашите поръчки и курсове чрез нашите онлайн услуги
 • да проведем анализи, за да Ви предоставим подходящи оферти с маркетингови цели и информация
 • да предотвратим случаи на злоупотреба или неправилно използване на нашите услуги
 • да ви изпратим оферти с маркетингови цели, като бюлетини и каталози
 • да тестваме и усъвършенстваме нашите системи за предоставяне на услуги
 • персонализираме Вашето преживяване и да отговорим на индивидуалните Ви нужди
 • да предоставим модифицирано рекламно съдържание
 • да удостоверим, че сте навършили възрастта, която се изисква по закон за пазаруване онлайн
 • да Ви изпратим анкетни карти, за Ви дадем възможност да оказвате влияние върху нашите оферти и услуги

Ще съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите по-горе, или толкова дълго, колкото се изисква от закона. След това личните Ви данни ще бъдат изтрити.

За обработването, съхранението и защитата на личните данни са предприети необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат защитени тези данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на достъп и разпространение. Мерките са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

 1. Поверителност при извършване на електронна търговия

Ние сме единствените собственици на информацията събирана през този сайт. Личната ви идентификационна информация няма да бъде продавана, обменяна, прехвърляна или предавана на която и да е друга компания, по каквато и да е причина, без вашето изрично съгласие, освен в обичайните случаи, когато е нужно да се изпълни заявка и/или трансакция, например за изпращане на поръчка.

 1. Разкриване пред трети страни

Ние не продаваме, търгуваме или по друг начин трансферираме вашата лична идентификационна информация към външни страни. Това не включва доверени трети страни, които ни помагат в оперирането на нашия уеб сайт или ръководят нашия бизнес, при условие, че страните са съгласни да пазят тази информация в пълна конфиденциалност.

Ние вярваме, че е необходимо да се споделя информация, в случаите, в които е трябва да се извърши разследване, да се предотврати или да се вземат мерки срещу незаконни действия, при предполагаеми опити за измама, ситуации, включващи потенциална заплаха за физическата безопасност на което и да е лице, при нарушаване на нашите условия за ползване или в случаите, когато информацията е изискуема от закона.

Неличната информация от друга страна, може да бъде предоставяна на трети страни с цел маркетинг, реклама и друга употреба.

 1. Защита на информацията

За обработването, съхранението и защитата на личните данни са предприети необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат защитени тези данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на достъп и разпространение. Мерките са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Само служители, които трябва да извършат специфично действие (например изготвяне на сметка или потребителска услуга) имат достъп до лична идентификационна информация. Компютрите/сървърите, използвани за съхраняване на лична идентификационна информация се държат в защитена среда.

6. Относно  бисквитките

HTTP бисквитката (буквален превод от английски HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка“, е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър.
Бисквитката“ е малък отрязък от текст, изпратен до браузъра ви от посетен от вас уебсайт. Тя помага на сайта ни да запомни важна информация за посещението ви и да го анализира – например кои категории предпочитате да разгледате, кой продукт ви е направило най-силнио впечатление; събира информация за IP на потребителя, операционната система на компютъра ви, както и вида браузър и версия, който използвате. Използването на бисквитки обаче, по никакъв начин не е свързано с каквато и да е лична идентификационна информация на нашия сайт. Не използваме бисквитки за съхраняване на лична информация или за разкриване на информация на трети лица.

Има два вида бисквитки: постоянни и временни (сесийни бисквитки). Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за срок не по-дълъг от 12 месеца. Сесийните бисквитки се съхраняват временно и изчезват при затваряне на сесията на браузъра. Използваме постоянни бисквитки, за да съхраним избора Ви на начална страница и Вашите данни, в случай че изберете „Запомни ме“ при влизане в системата. Използваме сесийни бисквитки, когато използвате функцията за филтър на продуктите, за да проверяваме дали сте влезли в системата или сте сложили артикул във Вашата кошница.

Може лесно да изтриете бисквитките от Вашия компютър или мобилно устройство, като използвате браузъра си. Инструкциите за работа и изтриване на бисквитки са дадени в меню „Помощ“ във Вашия браузър. Можете да изберете да деактивирате бисквитки или да получавате известие всеки път, когато нова бисквитка се изпраща към Вашия компютър или мобилно устройство. Моля, обърнете внимание, че ако решите да деактивирате бисквитките, няма да можете да се възползвате от всички функции.

Бисквитки на трети страни
Използваме бисквитки на трети страни за събиране на статистически данни в сбита форма чрез инструменти за анализ, като Google Analytics. Използваме и рекламните функции на Google Analytics. Прочетете повече за това и как можете да се отказвате от опциите тук: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Използваните бисквитки са както постоянни, така и временни (сесийни бисквитки). Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за срок не по-дълъг от 24 месеца.

 1. Отписване

Ние използваме имейл адреса, който ни предоставяте, за да ви изпращаме информация и обновления, свързани с вашата поръчка, по-рядко новости за нашата компания, свързана с продуктите информация, и т. н. Ако, в който и да е момент, решите, че искате да се отпишете от имейл абонамента и не желаете да получавате повече имейли в бъдеще, включили сме подробни инструкции за отписване в края на всеки имейл.

 1. Съгласие

Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с нашата политика на поверителност.

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Учебен Център Bell Education запазва правото си по всяко време да променя и/ или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на Сайта, освен ако в актуализираната версия на Политиката не е предвидено друго. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Политиката. Политиката може да бъде актуализирана по всяко време без специално уведомяване на потребителите на Сайта. Учебен Център Bell Education не носи отговорност, ако даден потребител на Сайта не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политиката.