Обща езикова подготовка

  • Посочените такси за групово обучение са за цялото ниво при фиксиран брой учебни часове за всяко ниво
  • Посочените цени за индивидуално обучение, група от двама или трима са за брой учебни часове и не гарантират покриване на ниво за часовете включени в пакета!
    Всяко ниво има препоръчителен брой часове за покриване: А0-30уч.ч. А1-60уч.ч. А2-75уч.ч. В1-75уч.ч. В2-90уч.ч. С1- 99уч.ч.

Английски, немски, испански, италиански (група от 5 до 7 курсиста)

 

A0 A1 A2 B1 B2 C1
Цена 115лв. 230лв. 300лв. 330лв. 430лв. 530лв.
Хорариум 33уч.ч. 63уч.ч. 78уч.ч. 78уч.ч. 93уч.ч. 102уч.ч.

 

Курсовете включват:

Ниво А0 – 10 присъствени урока (всеки по 3уч.ч.) и провеждане и оценка на финален тест (3уч.ч.)

Ниво А1 – 20 присъствени урока (всеки по 3уч.ч.) и провеждане и оценка на финален тест (3уч.ч.)

Ниво A2 – 25 присъствени урока (всеки по 3уч.ч.) и провеждане и оценка на финален тест (3уч.ч.)

Ниво B1 – 25 присъствени урока (всеки по 3уч.ч.) и провеждане и оценка на финален тест (3уч.ч.)

Ниво B2 – 30 присъствени урока (всеки по 3уч.ч.) и провеждане и оценка на финален тест (3уч.ч.)

Ниво C1 – 33 присъствени урока (всеки по 3уч.ч.) и провеждане и оценка на финален тест (3уч.ч.)

По време на курсовете се работи по 4 основни компонента: граматика, четене с разбиране, слушане с разбиране и говорене.

 

Гръцки

А0 А1 А2 В1 В2
Цена 210лв. 420лв. 525лв. 562лв. 720лв.
Хорариум 30уч.ч. 60уч.ч. 75уч.ч. 75уч.ч. 90уч.ч.


Китайски, корейски, японски

 

1 модул Хорариум
Начално ниво 270лв. 30уч.ч.

Английски, немски, испански, италиански

1уч.ч. 30уч.ч. (-10%)*
А0 9лв. 243лв.
А1 10лв. 270лв.
А2 12лв. 324лв.
B1 14лв. 378лв.
В2 16лв. 432лв.
C1 18лв. 486лв

Китайски, корейски, японски

 

1уч.ч. 30уч.ч.(-10%)*
Индивидуално 18лв. 486лв.
Група от двама 14лв. 378лв.

*Важи за уроци, провеждани в диапазона 9:00-18:30ч.

Английски, немски, испански, италиански

1уч.ч. 30уч.ч. (-10%)*
А0,А1 7лв. 189лв.
А2 8лв. 216лв.
B1 9лв. 243лв.
B2 10лв. 270лв.
C1 12лв. 324лв.

*Важи за уроци, провеждани в диапазона 9:00-18:30ч.

Английски, немски, испански, италиански

1уч.ч. 30уч.ч. (-10%)*
А0,А1 5.50лв. 149лв.
А2 6лв. 162лв.
B1 7лв. 189лв.
B2 8лв. 216лв.
C1 9лв. 243лв.

*Важи за уроци, провеждани в диапазона 9:00-18:30ч.

Специализирана езикова подготовка

Езикова подготовка група I

1уч.ч. 30уч.ч. (-10%)*
Индивидуално 12лв. 324лв.
Група от двама 9лв. 243лв.
Група от трима 7лв. 189лв.

Езикова подготовка група II

1уч.ч. 30уч.ч. (-10%)*
Индивидуално 15лв. 405лв.
Група от двама 12лв. 324лв.
Група от трима 11лв. 297лв.

1уч.ч. 30уч.ч. (-10%)*
Индивидуално 18лв. 486лв.
Група от двама 14лв. 378лв.

1уч.ч. 30уч.ч. (-10%)*
Индивидуално 18лв. 486лв.
Група от двама 14лв. 378лв.

Уроци за деца и ученици

Английски, немски, испански, италиански

1уч.ч. 30уч.ч. (-10%)*
Индивидуално 10лв. 270лв.
Група от двама 8лв. 216лв.
Група от трима 7лв. 189лв.

1уч.ч. 30уч.ч.
Индивидуално 15лв. 405лв.
Група от двама 12лв. 324лв.
Група от трима 10лв. 270лв.

1уч.ч. 30уч.ч. (-10%)*
Индивидуално 18лв. 486лв
Група от двама 14лв. 378лв.
Група от трима 11лв. 297лв.
Група от четирима 9лв. 243лв.

Courses for foreigners

1 academic hour 30 academic hours (-5%)
1 person 16BGN 456BGN
Group of 2 people 14BGN 399BGN
Group of 3 people 12BGN 342BGN
Group of 4 people 10BGN 285BGN

Сертификат

Всички курсисти полагат изпит в края на всяко от нивата.

При успешно завършване по желание на курсиста се издава сертификат по установен образец, потвърждаващ нивото на познаване на езика.

Ако желае да получи сертификат, курсистът трябва да го заяви в офиса и да заплати таксата за издаването му.
*Сертификат за завършено ниво се издава до 3г. след датата, на която е  положен финалния изпит за съответното ниво.

Цена на сертификат – 3лв.

1 учебен час се равнява на 40 минути