Обща езикова подготовка

Английски, немски, испански, италиански (група от 5 до 7 курсиста)

A0 A1 A2 B1 B2 C1
Цена 89лв. 168лв. 228лв. 248лв. 328лв. 398лв.
Хорариум 30уч.ч. 60уч.ч. 75уч.ч. 75уч.ч. 90уч.ч. 100уч.ч.

Английски, немски, испански, италиански (група от 4 курсиста)

А0 А1 А2 B1 B2 C1
Цена 112лв. 210лв. 285лв. 310лв. 410лв. 498лв.
Хорариум 30уч.ч. 60уч.ч. 75уч.ч. 75уч.ч. 90уч.ч. 100уч.ч.

Китайски

1 модул 2 модула
Начално ниво 150лв. 300лв.
Хорариум 30уч.ч. 60уч.ч.

Английски, немски, испански, италиански

1уч.ч. 30уч.ч. (-10%)* 60уч.ч. (-15%)**
А0,А1 9лв. 243лв. 459лв.
А2 10лв. 270лв. 510лв.
B1 12лв. 324лв. 612лв.
B2 14лв. 378лв. 714лв.
C1 16лв. 432лв. 816лв.

Китайски

1уч.ч. 30уч.ч.
Начално ниво 15лв. 405лв.

Английски, немски, испански, италиански

1уч.ч. 30уч.ч. (-10%)* 60уч.ч. (-15%)**
А0,А1 5.50лв. 149лв. 281лв.
А2 6,50лв. 176лв. 332лв.
B1 8лв. 216лв. 408лв.
B2 10лв. 270лв. 510лв.
C1 12лв. 324лв. 612лв.

Английски, немски, испански, италиански

1уч.ч. 30уч.ч. (-10%)* 60уч.ч. (-15%)**
А0,А1 4лв. 108лв. 204лв.
А2 5лв. 135лв. 255лв.
B1 6лв. 162лв. 306лв.
B2 8лв. 216лв. 408лв.
C1 9лв. 243лв. 459лв.

Специализирана езикова подготовка

Езикова подготовка група I

1уч.ч. 30уч.ч. (-10%)*
Индивидуално 12лв. 324лв.
Група от двама 9лв. 243лв.
Група от трима 7лв. 189лв.

Езикова подготовка група II

1уч.ч. 30уч.ч. (-10%)* 60уч.ч. (-15%)**
Индивидуално 15лв. 405лв. 765лв.
Група от двама 12лв. 324лв. 612лв.
Група от трима 11лв. 297лв. 561лв.

1уч.ч. 30уч.ч. (-10%)*
Индивидуално 18лв. 486лв.
Група от двама 14лв. 378лв.

1уч.ч. 30уч.ч. (-10%)*
Индивидуално 18лв. 486лв.
Група от двама 14лв. 378лв.

Уроци за деца и ученици

Английски, немски, испански, италиански

1уч.ч. 30уч.ч. (-10%)* 60уч.ч. (-15%)**
Индивидуално 10лв. 270лв. 510лв.
Група от двама 7лв. 189лв. 357лв.
Група от трима 5лв. 135лв. 255лв.

1уч.ч. 30уч.ч. (-10%)*
Индивидуално 12лв. 324лв.
Група от двама 9лв. 243лв.
Група от трима 8лв. 216лв.

1уч.ч. 30уч.ч. (-10%)*
Индивидуално 15лв. 405лв
Група от двама 12лв. 324лв.
Група от трима 10лв. 270лв.
Група от четирима 9лв. 243лв.

Courses for foreigners

1 academic hour 30 academic hours (-5%)
1 person 14BGN 399BGN
Group of 2 people 12BGN 342BGN
Group of 3 people 10BGN 285BGN
Group of 4 people 8BGN 228BGN

Сертификат

Всички курсисти полагат изпит в края на всяко от нивата.

При успешно завършване по желание на курсиста се издава сертификат по установен образец, потвърждаващ нивото на познаване на езика.

Цена на сертификат – 2лв.

1 учебен час се равнява на 40 минути