PET и PETfs. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ. КОМПОНЕНТИ ЗА ИЗПИТА

PET и PETfs. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ. КОМПОНЕНТИ ЗА ИЗПИТА

 

Preliminary English Test for school (PETfs) е международно признат изпиит на Кеймбридж по общ английски език и отговаря на ниво В1/ В1+ от Общата Европейска Езикова Рамка. Този сертификат показва, че неговия притежател може да общува на английски в множество ежедневни ситуции, включително по време на пътуване или на работното място.

 

Каква е разликата между PЕТ и PЕТfs?

 

 

Preliminary English Test for school (PETfs) е на същото ниво като Preliminary English Test (PET) и носи същия международно признат сертификат. Единствената разлика е, че съдържанието на изпита PETfs е специално разработено за ученици и отговаря на техните интереси и опит.

 

Компоненти на изпити PЕТ и PЕТfs

 

 1. Слушане (Listening)

 

 

Компонентът слушане се състои от 4 части. Всяка част е кратък диалог (или монолог), който е последван от набор от въпроси (25 въпроса общо).

Ще чуете записите по 2 пъти и ще имате общо 36 минути, за да изпълните задачата (30 минути слушане +  6 минути, за да прехвърлите отговорите си в листа за отговори). Всеки верен отговор носи по 1 точка.

Какъв тип въпроси има?

 • Идентифициране на ключовата информация в седем кратки монолога, или диалога, и избиране на правилното изображение (множествен избор, 7 въпроса, 7 точки);
 • Слушане на монолог и попълване на пропуски в страница с бележки (отворен отговор, 6 въпроса, 6 точки);
 • Слушане на шест кратки диалога и разбиране на същината на всеки. (множествен избор, 6 въпроса, 6 точки);
 • Изслушване на интервю, подробно разбиране на значението му и определяне на нагласи и мнения (множествен отговор, 6 въпроса, 6 точки).

 

2. Четене и писане (Reading and Writing)

 

 

За този компонент са предвидени общо 1 час и 30 минути.

Частта четене съдържа 6 задачи с по 5-6 въпроса (32 въпроса общо). Всеки Всеки верен отговор носи по 1 точка. Типът задачи, предвидени за този компонент са:

 • Разбиране на основното послание на 5 кратки текста (множествен избор, 5 въпроса, 5 точки);
 • Свързване 5 описания на хора с 8 кратки текста по определена тема. (свързване, 5 въпроса; 5 точки);
 • Открояване на основни идеи и детайлно разбиране на дълъг текст, разбиране на отношението и мнението на писателя (множествен избор, 5 въпроса, 5 точки);
 • Прочитане на по-дълъг текст, от който са премахнати 5 изречения. Попълване на пропуснатите изречения и показване на разбиране за това как се формира последователен и добре структуриран текст (множествен избор, 5 въпроса, 5 точки);
 • Попълване на празни места в изречение с правилни речникови елементи (множествен избор, 6 въпроса; 6 точки);
 • Прочитане на кратък текст и попълване на 6 празни места в изречението с една дума (отворен отговор, 6 въпроса; 6 точки).

 

Частта писане съдържа 2 задачи, като всяка от тях носи по 20 точки:

 • Отговор на зададен имейл – отговорът трябва да съдържащ поне 100 думи (20 точки);
 • Отговор на въпрос, като ще имате избор на кой от двата въпроса, които ще ви бъдат предварително зададени, да отговорите. Трява да напишете отговор от минимум 100 думи (20 точки).

 

3. Говорене (Speaking)

 

 

Устния изпит се провежда на друга дата, с още един кандидат и двама изпитващи. Единият проверяващ говори с вас, а другият изслушва. И двамата проверяващи дават оценки за вашето представяне. Ще имате на разположение около 12-17 минути за двамата кандидата общо. Компонентът се състои от 4 части:

 

 • Интервю – отговаряне на въпроси, като се предоставя фактическа или лична информация (2 минути);
 • Описание – описване на 1 цветна снимка (3 минути);
 • Дискусия – правене и отговаряне на предложения, обсъждане на алтернативи и договаряне на споразумение (4 минути);
 • Общ разговор – обсъждане на харесвания, антипатии, преживявания, мнения, навици и т.н. (3 минути).

 

 

Искате ли да се запишете за изпит PЕТ (или да запишете вашето дете за PETfs) и да получите сертификат за владеене на английски език на ниво А2?

 

Bell education e член на партньорската мрежа на Британския Съвет. Ние провеждаме курсове за подготовка за изпити PET и PЕТfs и съдействаме за регистрация за изпитна дата.

 

 

Изпитни дати и подготвителни курсове за PЕТfs.

 

Ако имате още въпроси се свържете с нас! Ще се радваме да ви отговорим!