Информационни технологии

Уроци за ученици от 5ти до 10ти клас

Учебен център Bell Education предлага подготовка по информационни технологии за ученици, като тя е изцяло съобразена с нуждите на курсиста. За да бъде оптимална, тя се провежда в индивидуална форма на обучение или в малки групи.

Уроците могат да бъдат както като помощ в училище, така и като подготовка за изпита по дигитална компетенция за 10ти клас.

Продължителността на учебното занятие е 2 или 3уч.ч.

 • Уроците могат да се провеждат през делничните дни до 18:30ч. или през уикенда.
 • Графикът на учебните занятия е по договаряне
 • Посочените цени са за 1 курсист

1уч.ч. 30уч.ч.
Индивидуално 15лв. 405лв.
Група от двама 12лв. 324лв.

*Пакетна цена с включена отстъпка 10%, валидна при авансово плащане.

Компютърна система и информационни технологии

Интернет услуги

Създаване и обработка на графично изображение

Microsoft Word

 • Въвеждане и форматиране на текст
 • Редактиране и съхраняване на текстов документ

Microsoft Excel

 • Основни елементи на електронните таблици и диаграмите

Компютърна презентация (Microsoft PowerPoint)

Операционна система и носители на информация

Microsoft Word

 • Въвеждане и редактиране на текст
 • Вмъкване и редактиране на графични изображения
 • Търсене и замяна на текст
 • Форматиране на страница за печат

Microsoft Excel – електронни таблици

 • Проектиране на таблица
 • Използване на формули и функци
 • Форматиране на клетки и данни

Обработка на графични изображения

Изготвяне на компютърна презетация (Microsoft PowerPoint)

Компютърна система и защита на данните

Компютърна текстообработка

 • Работа с таблици в Microsoft Word
 • Вмъкване на нетекстови обекти в текстов документ

Microsoft Excel

 • Създаване и форматиране на електронна таблица
 • Основни операции с клетки и области
 • Сортиране и търсене на данни
 • Отпечатване на таблица
 • Създаване и оформяне на диаграма

Изработка и представяне на компютърна презентация

Компютърни мрежи и услуги

Компютъни системи

Приложни програми-инсталиране и деинсталиране на програми

Използване на помощни системи и самоучители

Архивиране и компресиране на данни

Изработка на уебсайт с платформа

Компютърни системи

Компютърни мрежи и усуги

Приложни програми:

 • работа с шаблони в Microsoft Word
 • създаване на циркулярно писмо и пощенски плик
 • сортиране и филтриране на данни в електронна таблица
 • техники за пресмятане в електронна таблица
 • валидиране на данните в електронна таблица
 • обобщаване на данни в електронна таблица

Бази от данни с Microsoft Access

Интерактивни компютърни презентации

Използване на логически функции в Microsoft Excel

1 учебен час се равнява на 40 минути

Уговорен индивидуален урок, или урок във форма на обучение от двама или трима, може да бъде отменен или променен 48 часа по-рано. Ако срокът не бъде спазен, урокът се счита за взет.

Записванията са с капаро или авансово плащане