Учебен център Bell Education предлага уроци по математика.

За да бъде обучението оптимално и възможно най-ефективно, уроците които предлагаме са индивидуални или в малки групи. Уроците по БЕЛ и математика са помощ в училище за ученици във всички класове.

 • Уроците могат да се провеждат през делничните дни до 18:30ч. или през уикенда.
 • Графикът на учебните занятия е по договаряне

клас цена на учебен час при предплащане (-10%)*
Помощ в училище от 1-ви до 11-ти клас 25 лв. 450 лв. (20 уч. часа)
Подготовка за изпит след 7-ми клас 7-ми клас 25 лв. 450 лв. (20 уч. часа)
Профилирана подготовка 11 - 12-ти клас 30 лв. 540 лв. (20 уч.часа)
Подготовка за явяване на матура ДЗИ 12-ти клас 30 лв. 540 лв. (20 уч.часа)

*Пакетна цена с включена отстъпка 10%, валидна при авансово плащане.

 • Уроците могат да се провеждат през делничните дни до 18:30ч. или през уикенда.
 • Графикът на учебните занятия е по договаряне
 • Посочените цени са за 1 курсист

клас цена на учебен час при предплащане (-10%)*
Помощ в училище от 1-ви до 12-ти клас 16 лв. 288 лв. (20 уч. часа)
Подготовка за изпит след 7-ми клас 7-ми клас 16 лв. 288 лв. (20 уч. часа)
Профилирана подготовка 11 - 12-ти клас 18 лв. 324 лв. (20 уч. часа)
Подготовка за явяване на матура ДЗИ 12-ти клас 18 лв. 324 лв. (20 уч. часа)

*Пакетна цена с включена отстъпка 10%, валидна при авансово плащане.

Целогодишен курс по математика

 • Курсовете са предназначени за ученици в 7-ми клас, с цел подготовка за предстоящите кандидат-гимназиални изпити.
 • Групите са от 4 до 7 курсиста.

клас продължителност такса група
Подготовка за изпит след 7-ми клас 7-ми клас 30 седмици / 90 учебни часа 765 лв. от 4 до 8 ученика
Подготовка за явяване на матура ДЗИ 12-ти клас 30 седмици / 90 учебни часа 890 лв. от 4 до 8 ученика

 • възможност за плащане на две равни вноски без оскъпяване
 • 5% отстъпка при плащане наведнъж

1 учебен час се равнява на 40 минути

Уговорен индивидуален урок или урок във форма на обучение от двама или трима, може да бъде отменен или променен 48 часа по-рано. Ако срокът не бъде спазен, урокът се счита за взет.

Записванията са с капаро или авансово плащане

Курсът за подготовка за изпит по математика след 7-ми клас включва:

 • Преговор
 • Числа, Алгебра
 • Фигури и тела. Измерване.
 • Логически знания. Моделиране

 

• Рационални числа. Действия с рационални числа. Свойства на числови равенства и неравенства.

• Цели изрази. Тъждествени изрази. Формули за съкратено умножение

• Разлагане на многочлени на множители

• Линейни уравнения с едно неизвестно: ax + b = c и уравнения, свеждащи се до линейно чрез еквивалентни преобразувания

• Модулно линейно уравнение от вида |ax + b| = c

• Линейни неравенства с едно неизвестно ax + b </> c, ax + b </>/= c и неравенства, свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания

• Съседни и противоположни ъгли. Перпендикулярни прави

• Успоредни прави – признаци и свойства

• Триъгълник. Сбор от ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник.

• Еднакви триъгълници

• Симетрала на отсечка и ъглополовяща на ъгъл

• Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник

• Правоъгълен триъгълник. Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30 градуса.

• Неравенства между страни и ъгли в триъгълника. Неравенство на триъгълника

• Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб

Отношения и пропорции

Средноаритметично на две и повече числа

• Принципи за събиране и умножение на възможности при преброяване в конкретна ситуация

• Най-малка и най-голяма стойност на израз

Естествени числа. Кратни и делители на число. Прости и съставни числа. Признаци за делимост

• Действия с рационални числа

• Уравнения от вида (ax + b)(cx +d) = 0, ax2 + bx = 0, x2 – a2 = 0

• Линейно параметрично уравнение с едно неизвестно

• Линейно параметрично неравенство с едно неизвестно

Лице и периметър на равнинни фигури

Сбор от ъгли ( вътрешни и външни ) в многоъгълник

• Правоъгълна координатна система. Разстояние от точка до права

• Елементи и свойства на ръбести тела

Маги

Магдалена Иванова

/ Преподавател по математика/

Кали - сайт

Калина Недялкова

/Преподавател по математика/

Даниела Ениманева

/Преподавател по математика/