НОВО! Записване за интензивен подготвителен ОНЛАЙН курс за учебната 2019/2020г.

Курсовете се провеждат във виртуална класна стая на живо с преподавател и са разделени на 2 модула

Модул 1 - курс по български език

Тема Автори
Урок 1 - 13.04.2020г. от 10:00ч. до 12:00ч. Да преговорим заедно! Граматична норма. Граматични правила. Хр.Ботев, Ив.Вазов, Ал.Константинов
Урок 2 - 14.04.2020г. от 10:00ч. до 12:00ч. Правописна норма. Правописни правила. Пенчо Славейков, П.Яворов, Хр.Дебелянов
Урок 3 - 15.04.2020г. от 10:00ч. до 12:00ч. Лексикална норма. Лексикални правила. Хр.Смирненски, Гео Милев, Ат.Далчев, Ел.Багряна
Урок 4 - 16.04.2020г. от 10:00ч. до 12:00ч. Пунктоационна норма. Пунктоационни правила. Елин Пелин, Йордан Йовков
Урок 5 - 17.04.2020г. от 10:00ч. до 12:00ч. Текст и стил. Н.Вапцаров, Д.Димов, Д.Талев
Цена 120лв.(15уч.ч.)

 

*БОНУС- безплатен тест (60 мин)

Малка група – до 5 курсиста

Модул 2 - курс по литература

Да преговорим заедно!
От Ботев до Д.Талев

Тема
Урок 1 - 6.04.2020г. от 10:00ч. до 12:50ч. Особености на условния изобразен свят (време и пространство, литературен герой, видове литературни герои, конфликт)
Урок 2 - 7.04.2020г. от 10:00ч. до 12:50ч. Строеж на художествената творба (заглавие, мото, сюжет, фабула, композиция, основна идея)
Урок 3 - 8.04.2020г. от 10:00ч. до 12:50ч. Комуникативен строеж на художествената творба (автор, читател, повествовател, литературен герой)
Урок 4 - 9.04.2020г. от 10:00ч. до 12:50ч. Жанрова система на литературата
Урок 5 - 10.04.2020г. от 10:00ч. до 12:50ч. Организация на художествената реч (проза, стих, тропи, фигури)
Цена 160лв.(20уч.ч.)

 

Малка група – до 5 курсиста