Обща информация за курсовете по шведски език

Уроците по шведски език са подходящи за всички. Учебните системи, по които работим са съобразени с възрастта на курсистите.

Преподавателите ни са висококвалифицирани и успешно се адаптират към нуждите на всеки един курсист. Целта на курса е да се овладеят граматическите и лексикалните аспекти на езика, като се набляга на упражнения, свързани с вербални умения, за преодоляване на езиковата бариера.

Обучението по шведски е разпределено в нива, съобразно Европейската езикова рамка

Обучението по шведски е изцяло в дистанционна форма на обучение.

  • Уроците могат да се провеждат през делничните дни до 18:30ч. или през уикенда.
  • Графикът на учебните занятия е по договаряне

1уч.ч. 30уч.ч. (-10%)*
Индивидуално 18лв. 486лв.

*Пакетна цена с включена отстъпка 10%, валидна при авансово плащане.

  • Уроците могат да се провеждат през делничните дни до 18:30ч. или през уикенда.
  • Графикът на учебните занятия е по договаряне

1уч.ч. 30уч.ч. (-10%)*
Група от двама 14лв. 378лв.

*Пакетна цена с включена отстъпка 10%, валидна при авансово плащане.

А0 А1 А2 В1 В2
Цена 270лв. 540лв.
Хорариум 30уч.ч. 60уч.ч.

 

Обучението се провежда в малки групи от 3 до 5 курсиста.

Курсовете се провеждат 2 пъти седмично, като могат да бъдат делнични, или през уикенда.

За повече информация относно графика, посетете раздел „Стартиращи групи“

Програма на курса за напълно начинаещи

ниво А0

Увод. Някои правила за произношение и четене

·         Теми:
Швеция.
Да се запознаем!
Семейството и някои професии.
Из града – на кафе или ресторант.

·         Граматика:
Лични местоимения.  Глаголи в сегашно просто време. Основни спомагателни глаголи в сегашно просто време.
Структурата на изречението.  Въпроси и въпросителни думи.

·         Теми:
У дома – стаите и мебелите. Гости. Разговор по телефона. Дните от седмицата и месеците. Изрази за време.

·         Граматика:
Съществителни имена – род, основни форми за множествено число. Притежателни местоимения.
Числителни бройни (числата до 100).

·         Теми: Колко е часът? (продължение)
На пазар, част 1 – в супермаркета. Хранителни стоки.
На пазар, част 2 – в магазина за дрехи. Цветове и шарки. Парите на шведски.

·         Граматика:
Прилагателни имена – сравнение. Изключения.

·         Теми
Тялото. Здраве и спорт.
На път.
Времето и сезоните. Празници и традиции.

·         Граматика:
Числителни редни. Образуване на минало просто време с правилни глаголи.

          Преговор, изходен тест и обсъждане на примерите от теста.

Програма на курса за начинаещи

ниво А1

Теми:
Да се запознаем! Националност, работа, семейство. Особености при четене и на произношението.
Граматика:
глаголи в сегашно време. Словоред в изречението – съобщително или въпрос. Въпросителни думи, отрицание.
Теми:
Диалози. Представяне на себе си и на друг човек, въпроси. Разиграване на интервю.
Какво носиш в чантата си?
Граматика:
Лични местоимения, съществителни имена – род, нечленувана форма.
Теми:
Числата. По телефона. Колко е часът? Моят ден.
Граматика:
Числителни бройни (числата до 100). съществителни имена – членувана форма.
Теми:
В магазина. На кафе или ресторант. Цени и парите на шведски.
Граматика:
Спомагателни глаголи, притежателни местоимения, съществителни имена – множествено число, нечленувана форма. Ударение и произношение.
Теми:
Хоби и свободно време. На кино или на театър?
Граматика:
Просто бъдеще време, наречия за време, словоред и мястото на наречието в изречението, прилагателни имена.
Теми:
Семейство и роднини. Презентация на известна личност – Алфред Нобел, Астрид Линдгрен.
Граматика:
притежателни местоимения, минало просто време с правилни глаголи.
Теми:
В мола. Мода, дрехи, цветове и десени.
Граматика:
съществителни имена – множествено число в членувана форма. Сравнителна форма на прилагателните имена.
Теми:
На почивка. Пътуване и туризъм. Време и сезони. Планове и дати.
Граматика:
числителни бройни, минало свършено или мин. несвършено време.

Теми:Информация, табели и упътвания. Въпроси.Граматика:
Времената – упражнение. Упражнения за произношение

Теми: Факти за Швеция.

Граматика: Преговор

1 учебен час се равнява на 40 минути. Едно посещение е с продължителност 3 уч.ч. (2 астрономически часа)

Уговорен индивидуален урок, или урок във форма на обучение от двама или трима, може да бъде отменен или променен 48 часа по-рано. Ако срокът не бъде спазен, урокът се счита за взет.

Записванията са с капаро 20лв. или авансово плащане.