Курс 2

Език: Немски
Начална дата: 19.05.2018
Ниво: B2 (първа част)
Дни на провеждане: Вторник
Часове на провеждане на занятията: 25
Брой свободни места: 7
Цена на курса (в български лева): 80

Допълнителна информация:

Курс 2

Направете запитване / заявете участие в този курс!