Учебен център Bell Education предлага уроци по БЕЛ: Български език и литература.

За да бъде обучението оптимално и възможно най-ефективно, уроците които предлагаме са индивидуални или в малки групи. Уроците по БЕЛ и математика са помощ в училище за ученици във всички класове.

 • Уроците могат да се провеждат през делничните дни до 18:30ч. или през уикенда.
 • Графикът на учебните занятия е по договаряне

клас цена на учебен час при предплащане (-10%)*
Помощ в училище от 1-ви до 11-ти клас 15 лв. 405 лв. (30 уч. часа)
Подготовка за изпит след 7-ми клас 7-ми клас 15 лв. 405 лв. (30 уч. часа)
Подготовка за явяване на матура ДЗИ 12-ти клас 18 лв. 486 лв. (30 уч.часа)

*Пакетна цена с включена отстъпка 10%, валидна при авансово плащане.

 • Уроците могат да се провеждат през делничните дни до 18:30ч. или през уикенда.
 • Графикът на учебните занятия е по договаряне
 • Посочените цени са за 1 курсист

клас цена на учебен час при предплащане (-10%)*
Помощ в училище от 1-ви до 12-ти клас 12 лв. 324 лв. (30 уч. часа)
Подготовка за изпит след 7-ми клас 7-ми клас 12 лв. 324 лв. (30 уч. часа)
Подготовка за явяване на матура ДЗИ 12-ти клас 15 лв. 405 лв. (30 уч. часа)

*Пакетна цена с включена отстъпка 10%, валидна при авансово плащане.

Целогодишен курс по БЕЛ: Български език и литература.

 • Курсовете са предназначени за ученици в 7-ми клас, с цел подготовка за предстоящите кандидат-гимназиални изпити.
 • Групите са от 4 до 7 курсиста.

клас продължителност такса група
Подготовка за изпит след 7-ми клас 7-ми клас 30 седмици / 90 учебни часа 540 лв. от 4 до 7 ученика
подготовка за явяване на матура ДЗИ 12-ти клас 30 седмици / 90 учебни часа 720 лв. от 4 до 7 ученика

 • възможност за плащане на две равни вноски без оскъпяване
 • 5% отстъпка при плащане наведнъж

1 учебен час се равнява на 40 минути

Уговорен индивидуален урок, или урок във форма на обучение от двама или трима, може да бъде отменен или променен 48 часа по-рано. Ако срокът не бъде спазен, урокът се счита за взет.

Записванията са с капаро или авансово плащане

Курсът за подготовка за изпит по БЕЛ след 7-ми клас включва:

 • Преговор
 • Граматика и литературни произведения
 • Текущи тестове

 

Български език: Граматика
Курсът за подготовка за изпит след 7-ми клас включва разглеждане на следните теми:

 1. Текстът в общуването. Разговорен текст, научен текст, медиен текст, художествен текст.
 2. Извличане и обработване на информация от научен, от медиен и от художествен текст.
 3. Звукови промени в думата – подвижно Ъ; непостоянно Ъ; променливо Я; думи с несъответствие между изговор и правопис.
 4. Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав.
 5. Думата като лексикално средство в текста.
 6. Причастия. Деепричастие.
 7. Местоимение. Лично местоимение, възвратно лично местоимение, притежателно местоимение, възвратно притежателно местоимение, показателно местоимение, въпросително местоимение, относително местоимение, отрицателно местоимение, обобщително местоимение, неопределително местоимение.
 8. Еднородни части и обособени части в простото изречение.
 9. Време на глагола. Минало свършено време, минало несвършено време, минало неопределено време, минало предварително време, бъдеще време в миналото.
 10. Наклонение на глагола. Преизказни глаголни форми
 11. Съчинително и подчинително свързване в сложното изречение. Сложно съчинено изречение, сложно съставно изречение, сложно смесено изречение.
 12. Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения
 13. Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч
 14. Неизменяеми части на речта – наречие, предлог, съюз, междуметие, частица.

Литературни произведения

І. Българинът във възрожденския свят

 1. „Стани, стани, юнак балкански“ и „Вятър ечи, Балкан стене“ от Добри Чинтулов
 2. „На прощаване в 1868 г.“ от Христо Ботев
 3. Из „Немили-недраги“ от Иван Вазов (І, ІІ, ІІІ, V, X глава, епилог)
 4. „Една българка“ от Иван Вазов
 5. „Опълченците на Шипка“ от Иван Вазов
 6. „Българският език“ от Иван Вазов

ІІ. Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти

 1. Из „До Чикаго и назад“ от Ал. Константинов (откъсът от „Вие трябва да сте били на Пловдивското изложение и знаете големия павилион?“ до „На г. Айвазияна търговията отиваше твърде зле, според думите му, но той имаше надежда да разпродаде повечко „рядкости“ в последните два месеца, септември и октомври, когато след летния сезон по-заможните американци ще посетят изложението.“)
 2. Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“ от Ал. Константинов; „Бай Ганьо пътува“
 3. „Неразделни“ от Пенчо Славейков
 4. „Заточеници“ от Пейо Яворов
 5. „По жътва“ от Елин Пелин
 6. „По жицата“ от Йордан Йовков

Допълнителният модул е създаване на преразказ върху неизучаван художествен текст, като се изпълнява конкретна дидактическа задача.

Пламена Калчева

/Преподавател по български език и литература/

Аз съм промо текст. Натиснете на бутона за редактиране за да смените този текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.