Учебен център Bell Education предлага уроци по БЕЛ: Български език и литература.

За да бъде обучението оптимално и възможно най-ефективно, уроците които предлагаме са индивидуални или в малки групи. Уроците по БЕЛ и математика са помощ в училище за ученици във всички класове.

 • Уроците могат да се провеждат през делничните дни до 18:30ч. или през уикенда.
 • Графикът на учебните занятия е по договаряне

клас цена на учебен час при предплащане (-10%)*
Помощ в училище от 1-ви до 11-ти клас 25 лв. 450 лв. (20 уч. часа)
Подготовка за изпит след 7-ми клас 7-ми клас 25 лв. 450 лв. (20 уч. часа)
Профилирана подготовка 11 - 12-ти клас 30 лв. 540 лв. (20 уч.часа)
Подготовка за явяване на матура ДЗИ 12-ти клас 30 лв. 540 лв. (20 уч.часа)

*Пакетна цена с включена отстъпка 10%, валидна при авансово плащане.

 • Уроците могат да се провеждат през делничните дни до 18:30ч. или през уикенда.
 • Графикът на учебните занятия е по договаряне
 • Посочените цени са за 1 курсист

клас цена на учебен час при предплащане (-10%)*
Помощ в училище от 1-ви до 12-ти клас 16 лв. 288 лв. (20 уч. часа)
Подготовка за изпит след 7-ми клас 7-ми клас 16 лв. 288 лв. (20 уч. часа)
Профилирана подготовка 11 - 12-ти клас 18 лв. 324 лв. (20 уч. часа)
Подготовка за явяване на матура ДЗИ 12-ти клас 18 лв. 324 лв. (20 уч. часа)

*Пакетна цена с включена отстъпка 10%, валидна при авансово плащане.

Целогодишен курс по БЕЛ: Български език и литература.

 • Курсовете са предназначени за ученици в 7-ми клас, с цел подготовка за предстоящите кандидат-гимназиални изпити.
 • Групите са от 4 до 8 курсиста.

клас продължителност такса група
Подготовка за изпит след 7-ми клас 7-ми клас 30 седмици / 90 учебни часа 765 лв. от 4 до 8 ученика
Подготовка за явяване на матура ДЗИ 12-ти клас 30 седмици / 90 учебни часа 890 лв. от 4 до 8 ученика

 • възможност за плащане на две равни вноски БЕЗ оскъпяване.

1 учебен час се равнява на 40 минути

Уговорен индивидуален урок или урок във форма на обучение от двама или трима, може да бъде отменен или променен 48 часа по-рано. Ако срокът не бъде спазен, урокът се счита за взет.

Записванията са с капаро или авансово плащане

Курсът за подготовка за изпит по БЕЛ след 7-ми клас включва:

 • Преговор
 • Граматика и литературни произведения
 • Текущи тестове

 

Български език: Граматика
Курсът за подготовка за изпит след 7-ми клас включва разглеждане на следните теми:

 1. Текстът в общуването. Разговорен текст, научен текст, медиен текст, художествен текст.
 2. Извличане и обработване на информация от научен, от медиен и от художествен текст.
 3. Звукови промени в думата – подвижно Ъ; непостоянно Ъ; променливо Я; думи с несъответствие между изговор и правопис.
 4. Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав.
 5. Думата като лексикално средство в текста.
 6. Причастия. Деепричастие.
 7. Местоимение. Лично местоимение, възвратно лично местоимение, притежателно местоимение, възвратно притежателно местоимение, показателно местоимение, въпросително местоимение, относително местоимение, отрицателно местоимение, обобщително местоимение, неопределително местоимение.
 8. Еднородни части и обособени части в простото изречение.
 9. Време на глагола. Минало свършено време, минало несвършено време, минало неопределено време, минало предварително време, бъдеще време в миналото.
 10. Наклонение на глагола. Преизказни глаголни форми
 11. Съчинително и подчинително свързване в сложното изречение. Сложно съчинено изречение, сложно съставно изречение, сложно смесено изречение.
 12. Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения
 13. Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч
 14. Неизменяеми части на речта – наречие, предлог, съюз, междуметие, частица.

Литературни произведения

І. Българинът във възрожденския свят

 1. „Стани, стани, юнак балкански“ и „Вятър ечи, Балкан стене“ от Добри Чинтулов
 2. „На прощаване в 1868 г.“ от Христо Ботев
 3. Из „Немили-недраги“ от Иван Вазов (І, ІІ, ІІІ, V, X глава, епилог)
 4. „Една българка“ от Иван Вазов
 5. „Опълченците на Шипка“ от Иван Вазов
 6. „Българският език“ от Иван Вазов

ІІ. Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти

 1. Из „До Чикаго и назад“ от Ал. Константинов (откъсът от „Вие трябва да сте били на Пловдивското изложение и знаете големия павилион?“ до „На г. Айвазияна търговията отиваше твърде зле, според думите му, но той имаше надежда да разпродаде повечко „рядкости“ в последните два месеца, септември и октомври, когато след летния сезон по-заможните американци ще посетят изложението.“)
 2. Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“ от Ал. Константинов; „Бай Ганьо пътува“
 3. „Неразделни“ от Пенчо Славейков
 4. „Заточеници“ от Пейо Яворов
 5. „По жътва“ от Елин Пелин
 6. „По жицата“ от Йордан Йовков

Допълнителният модул е създаване на преразказ върху неизучаван художествен текст, като се изпълнява конкретна дидактическа задача.

 

 

Пламена Калчева

/Преподавател по български език и литература/

Untitled-1

Джансу Хамди

/Преподавател по български език и литература/

милица

Милица Вълкова

/Преподавател по български език и литература/

Ирена Добрева

/Преподавател български език и литература/

Славея Лампарова

/Преподавател по български език и литература/

Пенка Константинова

/Преподавател по бългаски език и литература/

Мила Боянова

/Преподавател по български език и литература/