Учебен център Bell Education е одобрен доставчик по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, като предлага курсове за обучение по:

Ключова Компетентност №2 „Общуване на чужди езици” – английски и немски език за нива А1, А2, В1, В2, С1, С2.

Ключова Компетентност №4 „Дигитална компетентност” – Обща компютърна грамотност

„Ваучери за заети лица“ е продължение на старите програми „Аз мога“ и „Аз мога повече“.Осигурява се обучение за работещи хора по чужди езици, професионално обучение и осигуряване на дигитална компетентност.

По време на новия прием право да подават заявления имат заети лица на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, които са:

с придобита средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта);

над 54 г. (навършили 55 г.) с висше образование.

За повече информация можеш да видиш и https://esf.bg

Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 50% от стойността на ваучера, а останалите 50% се доплащат от обучаваното лице.

За Ключова компетентност 2 доплащането е 350лв.
За Ключова компетентност 4 доплащането е 125лв.

Ако отговаряш на изискванията и искаш да се включиш:

  1. Подаваш заявление на място в Бюро по труда гр.Варна или онлайн
  2. В срок до 14 дни ще получиш отговор дали си одобрен
  3. След като получиш положителен отговор трябва в срок ДО 5 дни да вземеш своето уведомление.
  4. След като вземеш уведомлението си разполагаш с месец, за да избереш Доставчик на обучение

Ако не отговаряш на изискванията може да се включиш в група по английски или немски на преференциална цена!
1 ниво 100уч.ч.-235лв.
При предплащане на 3-те нива – 10% отстъпка
Общо за 3-те нива 635лв. вместо 705лв.

  •  Групи: от 8 до 11 човека
  • Делнични дневни, вечерни или съботно/неделни
  • Обучението включва 300 учебни часа, като всяко ниво е по 100 уч.ч.

Приемът на документи е отворен от 1.04.19г. до изчерпване на финансовия ресурс

Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен (веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“).

Ние знаем, че обучението в университета и бизнеса трябва да вървят ръка за ръка.

“Студентски практики”  е програма, която предоставя добра и лесно достъпна възможност за работа в реална работна среда. Важно е да знаеш теоретичната база по изучаваните дисциплини, но още по-хубаво е когато можеш да видиш как се случват нещата на практика.

В края на 2014г. учебен център Bell Education  се включи в програмата като работодател. От тогава до момента, всяка година предлагаме стажантски позиции. Със своята усърдна работа стажантите допринесоха за развитието на Bell Education и научиха много неща.
Ето някои от проектите, по които работиха нашите стажанти и постиженията им:
-Цялостна работа по рекламен проект и реализиране на City light реклама в района на Севастопол
-Изготвяне на множество рекламни материали – както за всички предлагани езици, така и за февруарската кампания на Bell Education
-Въвеждане на входящи анкетни карти за новите курсисти с цел анализиране на резултатите от рекламните кампании и измерване на тежестта на препоръките
-Актуализиране на фирмената страница във Facebook чрез добавяне на приложения
-Изработване на рекламни материали и изготвяне на план за популяризиране на първата игра с награди на Bell Education
– Работа по европейски проекти, включваща проучвания, изготвяне на анализи и програми за обучение
-Организиране, участие и заснемане на третата професионална фотосесия на учебния център
-Изготвяне и цялостен дизайн на фирмения календар и фирмените визитки.
-Оптимизиране и добавяне на информация в база данни
-Писане на статии за фирмения блог
-Участие в изготвянето на оферта за преводачески услуги

… и още много други, които им позволиха да видят всички страни на един работещ бизнес

“Леонардо да Винчи” е програма за осъществяване политиката на Европейския съюз (ЕС) в областта на професионалното обучение.  Първата фаза на програмата  беше с продължителност 5 години: 01.01.1995 – 31.12.1999 г. В България тя стартира през 1998 г. с подготвителни мерки за присъединяване към програмата, а от 01.05.1999 г. България е пълноправен член на програмата “Леонардо да Винчи”.

Втората фаза на програмата  “Леонардо да Винчи II” беше установена с Решение на Съвета на Европейския съюз от 26 април 1999 г. и е с продължителност от 7 години (01.01.2000 – 31.12.2006 г.).

Република България беше официално приета за член на програмата с Решение № 3 на Съвета за асоцииране относно участието на България в програмите на ЕС за обучение и образование, в сила от 2 август 2000 г. (публикувано в OJ/L 248 (2000) р.023-027, ДВ № 88/19.10.01, стр. 21-24), вследствие Решения № 8/10.01.00 и № 535/27.07.00 на Министерски съвет на Р България.

Програма “Леонардо да Винчи II” поддържа и осъществява политиката за професионално обучение (ПО) на страните-членки на ЕС, като се съобразява напълно със съдържанието и организацията му във всяка отделна страна. Целта на програмата е да се използва транснационалното сътрудничество и натрупан опит за повишаване на качеството, поощряване на иновациите и разпространяване на добрите професионални практики и системи в Европа.

Програма “Леонардо да Винчи II” подкрепя активно политиката за обучение през целия живот, иновативните подходи за такова обучение, транснационалните инициативи за насърчаване придобиването и развиването на познания, способности и умения, водещи до успешна интеграция в професионалния живот и до мобилност на пазара на труда.

Програмата подкрепя и “Съвместни дейности” с други програми на Европейския съюз, особено с програмите “Сократ” и “Младеж”. Проектите, получили подкрепа от програма “Леонардо да Винчи II”, се базират на транснационално сътрудничество, изградено от представители на всички участници в професионалното обучение. Целта на програмата е да се ускорят иновациите в областта на професионалното обучение (ПО) и да се подобри качеството на обучение, както и да се подобри мобилността на ученици, студенти, работници, мениджъри на човешки ресурси и инструктори. През втората фаза на програмата се дава приоритет на обучението и приложението на информационните и комуникационни технологии и разпространението на иновативни практики и на общите действия с други европейски програми за обучение.

Програма “Леонардо да Винчи II” обръща специално внимание на мобилността на работната сила. Целта е за целия период на действие на програмата около 250 000, предимно млади хора, да повишат професионалния си опит чрез практика в други страни, което е двойно повече, сравнено с първата фаза на програмата.


Европейски програми за подкрепа на бизнеса

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-2142-C01 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020
Бенефициент: „БЕЛЛ СЪЛЮШЪНС“ ООД
Обща стойност: 4 700,00 лева, от които 3 995,00 лева европейско и 705,00 лева национално съфинансиране.
Начало: 06.07.2020г.
Край: 06.10.2020г.

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): „БЕЛЛ СЪЛЮШЪНС“ ООД
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 1 333,20 лв.
Начало: 19.03.2021г.
Край: 19.06.2021г.

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): „БЕЛЛ ЕДЮКЕЙШЪН“ ЕООД
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 3171,30 лв.
Начало: 26.03.2021г.
Край: 26.06.2021г.

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): „БЕЛЛ ЕДЮКЕЙШЪН“ ЕООД
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 732,72 лв.
Начало: 28.04.2021г.
Край: 28.07.2021г.