Уроци, подходящи за всеки!

в групова или индивидуална форма на обучение


Какви са предимствата на този курс?

– Практическа насоченост
– Обогатяване на лексикалния запас по теми
– По-лесно справяне в ежедневни ситуации
– Повече увереност в уменията за комуникация
– Възможност за гъвкавост и избор на конкретни теми за обучение от съответното ниво (при индивидуално обучение)

Уроците се провеждат по график

Уроците се провеждат по персонално изготвен график

Уроците се провеждат по персонално изготвен график

Ниво 1

Модул 1

В края на седмицата ще можете свободно да се представяте, да използвате различни фрази за поздрав, както и да използвате глагола to be с разлините лични местоимения.

В края на седмицата ще можете да говорите за различните държави и произход. Ще можете на описвате обстановка, да говорите за живота в града и за различни спортни дейности. Ще умеете да използвате множествено число и да формирате изречения в Present Simple Tense.

В края на седмицата ще можете да опишете и говорите за членовете на семейството си. Ще умеете да задавате въпроси за да получите информация.

В края на седмицата ще можете да говорите за ежедневието си през делничните и почивните дни. Ще можете да говорите за употребата на различни видове транспортни средства. Ще умеете да задавате въпроси с цел получаване на информация.

Модул 2

В края на седмимцата ще можете да говорите както за времето, така и за различните дейности, които можете да извършвате през отделните месеци/сезони. Ще умеете да задавате въпроси за да получите информация.

В края на седмимцата ще можете да говорите за интересите си, различни хобита и спорт. Ще умеете да изразявате предпочитания относно различни дейности.

В продължение на седмицата ще обогатите значително речниковия си запас по отношение на различните видове храни, напитки и продукти. В края на седмицата ще можете да говорите за действия случващи се в момента и за планове за близкото бъдеще.

В края на седмицата ще можете да изразявате предпочитанията си към храни и напитки. Ще можете да обсъждате традиционната кухня в различни държави.

Модул 3

В края на седмимцата ще можете да говорите за различни професии, отговорности, работна среда и изпълнение на задължения на работното място. Различни начини и средства за комуникация.

Обогатяване на речниковия запас по отношение на видовете жилищни пространства и обзавеждането им. В края на седмимцата ще можете да говорите за дома си и да прилагате новите научени думи за описването му.

В продължение на седмицата ще обгатите значително речниковия си запас по отношение на здравето и грижата за него. В края на седмицата ще можете да описвате симптоми и да разбирате предписания, дадени от лекар.

В края на седмицата ще можете да говорите както за тялото си и общото си здравословно състояние и да изразявате чувства и емоции, както и кое е полезно и вредно за нашето здраве.

Модул 4

В края на седмимцата ще сте обогатили лексикалния си запас с думи и фрази свързани с различни видове дрехи, спецификите им и пазаруване. Ще умеете да провеждате разговор при закупуване на различни видове облекло.

Обогаяване на речниковия запас с думи и фрази, необходими при подготовка на пътуване. В края на седмимцата ще можете да говорите за различни видове пътувания и да обсъждате местата, които сте посетили.

Ниво 1

В края на седмицата ще можете да давате и разбирате упътвания и указания.

В продължение на седмицата ще обогатите лексикалния си запас по отношение на видовете празници и почивни дни; храна и култура на хранене. В края на седмицата ще можете да говорите за подготовка на празненства; да отправяте и отговаряте на покани.

Ниво 2