Подготовка и регистрация за изпит FCE

FCE е първият от серията сертификати на Cambridge English.


Bell Education e член на партньорската мрежа на Британския Съвет (British Council).

При нас можете:

 • да се регистрирате за изпит FCE без значение дали сте наш курсист или не, БЕЗПЛАТНО;
 • да се подготвите за успешното покриване на изпита;
 • да получите консултация във връзка с компоненти, оценяване и всичко свързано с изпита.

Предлагаме ти още:

 • БЕЗПЛАТЕН входен тест;
 • БЕЗПЛАТНИ учебни материали;
 • Междинно оценяване.

Ако искате доживотен сертификат, подходящ за работа и обучение в чужбина и в България, значи FCE е изборът за вас!

 

 

Какво представлява FCE

FCE е първият от серията сертификати на Cambridge English. Той съответства на ниво B2 от Общоевропейската езикова рамка и е подходящ за тези от вас, които изучават английски език и имат желание да получат международно признат сертификат. FCE отваря врати към множество университети и институции, а овладяването на формата на изпита ще ви много ще ви помогне при бъдещо полагане на изпит за CAE.

 

Какви са предимствата на FCE?

 • FCE е валиден за цял живот;
 • FCE е международно признат сертификат за обучение и работа от хиляди работодатели, университети и държавни ведомства, удостоверяваща ниво на владеене на езика над средното.
 • FCE ви дава добра основа от знания, нужни за успешното полагане на следващите изпити на Cambridge – CAE и CPE.

 

За кого е подходящ сертификатът FCE?

 • За хора, които искат да се обучават или да работят в чужбина;
 • За хора, които работят в родината и професията им изисква добро познаване на английски език;
 • За хора имащи необходимост от доживотен документ, доказващ на настоящи и бъдещи работодателите владеене на английския език над средното ниво.

 

Получилите сертификат за успешно положен FCE могат:

 • ефективно да общуват като изразяват мнения и представят аргументи
 • да следят новините;
 • да пишат на ясен, разбираем и подробен английски език, изразявайки мнения, различия и гледни точки;
 • да пишат писма, доклади, резюмета, разкази и различни други текстове.

Ако искате да ви уведомим за предстоящите изпити:
тел: 0879 223 224
email: bellvarna@gmail.com

 

Дати за изпит FCE в град Варна:

Дати за писмен изпит Дати за устен изпит Краен срок за записване
хартиен вариант 10 декември 2022 2 декември - 11 декември 3 ноември 2022
хартиен вариант 4 март 2023 24 февруари - 5 март Свържете се с нас за повече информация
хартиен вариант 22 април 2023 14 април - 23 април Свържете се с нас за повече информация
хартиен вариант 13 май 2023 5 май - 14 май Свържете се с нас за повече информация
хартиен вариант 6 юни 2023 2 юни - 11 юни Свържете се с нас за повече информация
хартиен вариант 17 юни 2023 9 юни - 18 юни Свържете се с нас за повече информация

Ако искате да ви уведомим за предстоящите изпити:
тел: 0879 223 224
email: bellvarna@gmail.com

 

Дати за изпит FCE в България:

Дати за писмен изпит Градове Дати за устен изпит Краен срок за записване
хартиен вариант 2 март 2024 Варна .... ...

Можете да се регистрирате за FCE в Учебен център Bell Education. 

Bell Education e член на партньорската мрежа на Британския Съвет (British Council)

 

Независимо дали си наш курсист или не, Езиков център Bell Education, Варна, може да ти съдейства за попълване на формуляра за кандидатстване напълно безплатно.

 

 

ЗА ЦЕЛТА Е НЕОБХОДИМО ДА НОСИТЕ:

 

– лична карта или друг документ за самоличност (ученическа карта – за ученици, които все още не притежават лична карта или паспорт);

– декларация за съгласие от родител (само за кандидати под 18 години);

– платежен документ за преведената сума.

 

Ако не можете да дойдете лично можете да изпратите упълномощено от Вас лице с нотариално заверено пълномощно и изброените по-горе документи, което да Ви регистрира.

 

 

ТАКСА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Таксата за FCE за 2021 е 391 лева.

 

Таксите се заплащат по сметка на Британски Съвет:

СИТИБАНК, бул. Мария Луиза 2, София.
IBAN (сметка в лева): BG77 CITI 9250 1051 0015 01

 

В основанието на преводното нареждане се включват:
– имената на кандидата;
– изпитната сесия;
– мястото на регистрация (Bell Education).

 

FCE се състои от 4 секции – слушане, четене, писане и говорене.

 

Общата продължителност на изпитът е около 3 часа и 30 минути.

 

Тестовете по трите компонента – четене и употреба на езика (лексика и граматика), писане, слушане се провеждат в един и същи ден.

 

Устният изпит се провежда отделно от писмената част, като обикновено е в друг ден. Той обхваща последния компонент – говорене. По време на устния изпит вие показвате говорните си умения в разговор с друг кандидат пред двама изпитващи.

 

Информация за компонентите Времетраене Процент от оценката
Reading and Use of English 7 части, 52 въпроса 1 час и 15 минути 40%
Writing 2 задачи 1 час и 20 минути 20%
Listening 4 части, 30 въпроса 40 минути 20%
Speaking 4 части 14 минути 20%
1. Reading and Use of English 

Целта на този компонент е тества умението на кандидатите да разбират съвременни текстове от различни жанрове, статии от списания, вестници, доклади, научни изследвания, коментари, бизнес комуникация.

Проверяват се способностите в употребата на Английски език чрез различни упражнения,които показват колко добре можете да използвате граматика и английски думи.

Задачите са разнообрази и включват: избор от няколко отговора, попълване на дума в текст, търсене на съвпадение.

 

2. Writing

Включва две задачи, с еднаква тежест при оценяването. Първата задача е писане на есе, а втората е избор между от 3 типа текстове – писане на статия, доклад и имейл или писмо. От вас се иска да демонстрирате, че можете да пишете стилово различни текстове, като изискването на броят на записаните думи в двете части на „Writing“ е между „140 – 190.

 

3. Listening

Тества способността ви да разбирате основните идеи и теми по време на английска реч от различни области, като радио или телевизионни новинарски емисии, дискусионни предавания, кратки истории, речи на определена тематика.

 

4. Speaking

Тук ще бъде проверена способността ви да отговаряте на въпроси и да участвате в комуникативна ситуация на ежедневни теми, както и дискутиране на конкретен съвременен проблем с друг кандидат.

Освен да говорите гладко по дадена тема трябва да се вместите в определено време и да покажете умения за дискутиране, изказване и изслушване на мнение.

Резултатите за изпити на хартиен носител се публикуват в рамките на период от 4 до 6 седмици след изпитния ден.

 

Резултатите от компютърно базирани изпити се публикуват на определена дата, обикновено 2 седмици след изпитния ден.

 

Вашият резултат е базиран на четирите компонента на изпита и се изразява в проценти между 0 и 100. Вашата оценка зависи от резултатa, който сте постигнали.

 

От март 2011 Cambridge ESOL въведе разширеното сертифициране, целящо да даде на кандидатите допълнително признание за езиковите умения, които са демонстрирали по време на изпита.

 

Резултат Ниво по Европейската Езикова Рамка Разширено сертифициране
A 80–100% (180 - 190 точки) C1 Най-добрите кандидати, биха могли да демонстрират езикови познания над ниво В2. При получаване на оценка А от кандидатите, те ще получат сертификат, удостоверяващ езикови познания на ниво С1.
B 75–79% (173-179 точки) B2 При получаване на оценка B получавате сертификат, удостоверяващ езикови познания на ниво В2.
C 60–74% (160 - 172 точки) B2 При получаване на оценка C, получавате сертификат, удостоверяващ езикови познания на ниво В2.
CEFR Level B1 45–59% (140 - 159 точки) B1 Ако представянето Ви е под ниво B2, но оценката Ви попада в рамките на ниво В1, ще получите сертификат, посочващ, че сте демонстрирали езикови знания на ниво B1.

Грижим се за това да получите отлична подготовка, защото за нас е важно да отидете на изпита спокойни и уверени в своите знания.

 

Ние ви предлагаме:

–  Квалифицирани преподаватели, които ще се погрижат за твоето качествено обучение.

–  Начин на обучение, съобразен изцяло с езиковите познания и нужди на курсистите, за достигане на по-добри индивидуални резултати.

–  Групово обучение в малки групи до 5 човека, което ни дава възможност да обърнем достатъчно внимание на всеки наш курсист, грижейки се да отлично усвояване на преподавания материал.

–  Безплатен входящ тест за определяне на ниво.

 

Как ви подготвяме?

 • Работим над компонентите по изпита, а именно – четирите части от владеенето на езика: четене, писане, говорене и слушане;
 • Запознаваме ви със спецификата на изпитния формат;
 • Правим упражнения, като използваме минали тестове;
 • Изготвяме стратегия, която би спомогнала за отличното ви представяне;
 • Помагаме ви да се научите да разпределяте времето си правилно;
 • Помагаме ви да придобиете чувство на увереност при разговор на чужд език;
 • Насочваме ви какви думи и словосъчетания са високо ценени от проверяващите и ви помагаме в това те да станат част от вашата свободна реч при писане и говорене на английски език. Така можете да бъдете сигурни, че ще впечатлите дори и самите англичани;
 • Грижим се за това да получите отлична подготовка, защото за нас е важно да отидете на изпита спокойни и уверени в своите знания.

 

Защо в Bell?

 • Нашата цел e ви помогнем да сбъднете мечтите си като ви помогнем да си вземето своя доживотен изпит, удостоверяващ ниво на познания B2, с който ще можете да впечатлите своя бъдещ работoдател;
 • Ние сме член на партньорската мрежа на Британския Съвет (British Council), което означава, че ние ще поемем ангажимента, да ви регистрираме за следващият удобен за вас FCE изпит;
 • Внимателно подбираме учителите, които преподават, за да сме сигурни, че ще получите нужното внимание,  качествено обучение и отлична подготовка за предстоящия изпит.

При предплащане на пакет от 20 учебни часа получавате –10% отстъпка.

 

1 учебен час 20 учебни часа (-10%)
Индивидуални уроци 30 лв. 27 лв. (540 лв. / 20 уч. часа)
Уроци за двама 18 лв. 16.20 лв. (324лв. / 20 уч. часа)
Курс в група от 3 до 6 курсисти 12 лв. 10.80 лв. (216 лв. / 20 уч. часа)

Bell Education организира пробни изпити KET for schools (KETfs).

 

Предоставяме възможността на вашето дете да направи пробен изпит. Така то ще може да добие по-точна представа за това какво представлява изпита, къде допуска грешки и върху какво трябва да поработи, ще може да прецени как се справя с времето и ще добие увереност, че може да се справи с изпитът на Cambridge.

 

Изпитът включва всички четири компонента:

 • Слушане
 • Четене
 • Писане
 • Говорене

За да помогнем на вашите деца да се справят отлично на изпита, освен резултат ние ще им дадем съвети как биха могли да подобрят представянето си, както и допълнителни материали, с които ще могат да се упражняват вкъщи.

Такса за пробен изпит: 60 лева

Записванията са с капаро (20лв.) или авансово плащане, след проведен безплатен входящ тест.
Таксата може да бъде заплатена:
– на място в офиса ни в гр. Варна, ул. Княз Александър Батенберг №8, ет. 2
– по банков път
– с карта чрез еPay

Йолита Лазарова

/ Преподавател по английски език/

Геновева (английски)

Геновева Георгиева

/Преподавател по английски език/