Езиковите курсове, които предлагаме са интензивни.

Преподавателите са висококвалифицирани и успешно се адаптират към нуждите на всеки един курсист.

Целта на курса е да се овладеят граматическите и лексикалните аспекти на езика, като се набляга на упражнения, свързани с вербални умения, за преодоляване на езиковата бариера.

 

 

За всяко ниво сме заложили минимална продължителност от учебни часове, необходими за покриването му.

Ниво А0 – 30 уч. часа
Ниво А1 – 60 уч. часа
Ниво А2 – 75 уч. часа
Ниво В1 – 75 уч. часа
Ниво В2 – 90 уч. часа
Ниво С1 – 100 уч.часа

 

Учебниците, които използваме по немски език са Menschen на издателство Hueber.

 

 • Уроците могат да се провеждат през делничните дни до 18:30ч. или през уикенда.
 • Графикът на учебните занятия е по договаряне

за 1 уч. час при предплащане (-10% отстъпка)*
А0 12 лв. 324 лв. (30 уч. часа).
А1 12 лв. 324 лв. (30 уч. часа).
А2 12 лв. 324 лв. (30 уч. часа)
B1 16 лв. 432 лв. (30 уч. часа)
В2 16 лв. 432 лв. (30 уч. часа)
C1 18лв. 486лв. (30 уч. часа)

*Отстъпката от -10%важи при предплащане на 30 учебни часа;
*За покриване на цяло ниво
са необходими както следва:
Ниво А1 – 60 уч. часа
Ниво А2 – 75 уч. часа
Ниво В1 – 75 уч. часа
Ниво В2 – 90 уч. часа
Ниво С1 – 100 уч. часа

 • Уроците могат да се провеждат през делничните дни до 18:30ч. или през уикенда.
 • Графикът на учебните занятия е по договаряне
 • Посочените цени са за 1 курсист

за 1 уч. час при предплащане (-10% отстъпка)*
А0 8 лв. 216 лв. (30 уч. часа)
А1 8 лв. 216 лв. (30 уч. часа)
A2 8 лв. 216 лв. (30 уч. часа)
B1 10 лв. 270лв. (30 уч. часа)
B2 10 лв. 270лв. (30 уч. часа)
C1 12 лв. 324лв. (30 уч. часа)

*Отстъпката от -10%важи при предплащане на 30 учебни часа;
*За покриване на цяло ниво
са необходими както следва:
Ниво А1 – 60 уч. часа
Ниво А2 – 75 уч. часа
Ниво В1 – 75 уч. часа
Ниво В2 – 90 уч. часа
Ниво С1 – 100 уч. часа

 • Уроците могат да се провеждат през делничните дни до 18:30ч. или през уикенда.
 • Графикът на учебните занятия е по договаряне
 • Посочените цени са за 1 курсист

за 1 уч. час при предплащане (-10% отстъпка)
А0 6 лв. 162 лв. (30 уч. часа)
А1 6 лв. 162 лв. (30 уч. часа)
А2 6 лв. 162 лв. (30 уч. часа)
В1 8 лв. 216 лв. (30 уч. часа)
B2 8 лв. 216 лв. (30 уч. часа)
C1 9 лв. 243 лв. (30 уч. часа)

*Отстъпката от -10%важи при предплащане на 30 учебни часа;
*За покриване на цяло ниво
са необходими както следва:
Ниво А1 – 60 уч. часа
Ниво А2 – 75 уч. часа
Ниво В1 – 75 уч. часа
Ниво В2 – 90 уч. часа
Ниво С1 – 100 уч. часа

Цени за обучение в група от 5 до 7 курсиста.

за 1 уч. час за цяло ниво
A0 3.83 лв. 115 лв. (30 уч. часа)
A1 3.83 лв. 230 лв. (60 уч. часа)
A2 4.00 лв. 300 лв. (75 уч. часа)
B1 4.40 лв. 330 лв. (75 уч. часа)
B2 4.78 лв. 430 лв. (90 уч. часа)
C1 5.30 лв. 530 лв. (100 уч. часа)

Курсовете се провеждат 2 пъти седмично, като могат да бъдат делнични, или през уикенда.

За повече информация относно графика, посетете раздел Стартиращи групи

1 учебен час се равнява на 40 минути. Едно посещение е с продължителност 3 уч.ч. (2 астрономически часа)

Уговорен индивидуален урок, или урок във форма на обучение от двама или трима, може да бъде отменен или променен 48 часа по-рано. Ако срокът не бъде спазен, урокът се счита за взет.

Подходящо за хора, които не са учили езика или имат минимални знания.
Курсът за ниво А0 е кратък и подготвителен, като целта му е да даде добра база на курсистите, за да могат да усвояват и прилагат успешно новите знания в интензивните курсове за следващите нива.

A1 A2
Слушане Разбирам основни изрази, свързани с мен, моето семейство и непосредственото ми обкръжение, когато ми се говори бавно и ясно Мога да разбирам най-често употребявани думи и изрази от области, които най-пряко се отнасят до мен (напр. основна информация за мен и моето семейство, пазаруване, работа, непосредственото ми обкръжение). Мога да схващам същественото при кратки и ясни послания и съобщения.
Четене Разбирам елементарни, често срещани думи и прости изречения, например надписи върху табели, плакати и каталози. Мога да чета кратки, елементарни текстове. Мога да откривам конкретна, предвидима информация в обяви, реклами, проспекти, менюта, разписания и други. Мога да разбирам кратки лични писма.
Говорене Общувам с елементарни изрази, ако събеседникът е готов да повтори казаното по-бавно или да го изрази по друг начин и да ми помогне в намирането на точните думи. Мога да задавам и да отговарям на най-прости въпроси при непосредствена необходимост или позната тематика. Мога да използвам прости изрази и изречения, за да опиша мястото, където живея и хората, които познавам. Мога да общувам във всекидневни ситуации, изискващи обикновен, пряк обмен на информация по познати теми и дейности. Мога да водя кратък разговор, въпреки че обикновено не разбирам достатъчно, за да мога да го поддържам. Мога да опиша накратко с определен набор от изрази и изречения семейството си и околните, дома си и условията на живот, образованието, настоящата или предишната си професионална дейност.
Писане Мога да напиша кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия). Мога да попълня името, националността, адреса си или други лични данни във формуляри (например в хотел). Мога да напиша кратки бележки и съобщения. Мога да водя обикновена лична кореспонденция, например да изразя благодарност писмено.

B1 B2
Слушане Мога да разбирам същественото, по познати теми като работа, учение, свободно време и т.н., когато се използва ясен книжовен език. Мога да схвана основната информация от радио- и телевизионни предавания на актуални теми или при въпроси от личен и професионален характер, когато се говори сравнително бавно и ясно. Мога да разбирам сравнително дълги устни изложения и лекции и да следя дори сложна аргументация, при условие че темата ми е позната. Мога да разбирам повечето телевизионни информационни предавания и актуални репортажи. Мога да разбирам и повечето филми, когато се говори на книжовен език.
Четене Мога да разбирам текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика. Мога да разбирам описания на събития, чувства и желания в лична кореспонденция. Мога да разбирам статии и доклади със съвременна проблематика, в които авторите отстояват определени позиции. Мога да разбирам съвременна литературна проза.
Говорене Мога да се справям с повечето ситуации, възникнали при пътуване в страни, където се говори съответният език. Мога да участвам без предварителна подготовка в разговори на позната тематика, от личен характер или свързани с ежедневието (напр.семейство, хоби, работа, пътуване, актуални събития). Мога да свързвам изрази по елементарен начин, за да описвам преживявания и събития, своите планове, надежди и цели. Мога кратко да изразявам и аргументирам мнението си. Мога да разказвам случки и събития, сюжета на книги и филми, както и да описвам своите впечатления. Мога да общувам сравнително леко и непринудено, което прави контакта ми с носители на езика напълно възможен. Мога да участвам активно в дискусии на познати теми, да излагам и да отстоявам становищата си. Мога да давам ясни и подробни описания по широк кръг от теми, които ме интересуват. Мога да изразявам становище по актуален проблем и да изтъквам предимствата и недостатъците на различни възможности.
Писане Мога да съставям несложен свързан текст на теми, които са ми познати или ме интересуват. Мога да водя лична кореспонденция, като описвам събития и впечатления Мога да напиша ясен, подробен текст по широк кръг от теми, които ме интересуват. Мога да напиша есе или доклад, които представят информация или аргументи за или против определено становище. Мога да водя лична кореспонденция, като подчертавам в нея значимите за мен събития и преживявания.

C1 C2
Слушане Мога да разбирам сравнително дълги изказвания дори и когато не са ясно структурирани, а логическите връзки само се подразбират. Мога да разбирам телевизионни предавания и филми без особени усилия. Мога да разбирам с лекота всякаква реч както при непосредствено общуване, така и по радиото или телевизията дори когато се говори бързо от носители на езика, при условие че имам известно време да свикна с особеностите на произношението.
Четене Мога да разбирам дълги и сложни специализирани и литературни текстове, както и да долавям стилистични нюанси. Мога да разбирам специализирани статии и дълги технически инструкции дори когато не са свързани с моята професионална област. Мога да чета с лекота всякакви текстове дори когато са абстрактни или сложни по форма и съдържание, например учебници, научни статии и литературни творби.
Говорене Мога да се изразявам гладко и непринудено, без видимо затруднение. Мога да използвам езика гъвкаво и ефикасно за социални и професионални контакти. Мога точно да изразявам мислите и мнението си, както и да свързвам умело своя принос в разговора с приноса на другите. Мога ясно и подробно да говоря по сложни въпроси, като включвам свързани с тях подтеми, да развивам определени аспекти и да завършвам изказването по подобаващ начин. Мога да участвувам с лекота във всякакъв разговор или дискусия. Владея свободно разговорни и идиоматични изрази. Мога да говоря гладко и ясно, както и точно да изразявам всички нюанси на мисълта си. Ако все пак се затрудня, мога да намеря друга формулировка и да се измъкна с лекота от затруднението, без това да бъде забелязано. Мога да направя ясно и гладко описание в подходящ за ситуацията стил. Мога да построя логично изказването си, така че слушателят бързо да долови и запомни важните моменти.
Писане Мога да съставям добре структурирани писмени текстове, като ясно изразявам мнението си. Мога да пиша писма, есета и доклади по различни теми, като наблягам на същественото. Мога да избера подходящ за адресата стил. Мога да съставям ясен, добре структуриран текст в подходящ стил. Мога да напиша сложни и обстойни писма, доклади и статии, в които да изразя становището си логично, така че читателят да схване и да запомни същественото. Мога да пиша резюмета и рецензии на специализирани и художествени текстове.

Всички курсисти полагат изпит в края на всяко от нивата.

При успешно завършване по желание на курсиста се издава сертификат по установен образец, потвърждаващ нивото на познаване на езика.

Ако желае да получи сертификат, курсистът трябва да го заяви в офиса и да заплати таксата за издаването му.
*Сертификат за завършено ниво се издава до 3г. след датата, на която е  положен финалния изпит за съответното ниво.

Цена на сертификат на хартиен носител – 6 лв.
Цена на сертификат на електронен носител – безплатен

Записванията са с капаро (20лв.) или авансово плащане, след проведен безплатен входящ тест.
Таксата може да бъде заплатена:
– на място в офиса ни в гр. Варна, ул. Княз Александър Батенберг №8, ет. 2
– по банков път
– с карта чрез еPay

Мира Тодорова

/Преподавател по немски език/

Образование: Германистика и романистика (немска и романска филология), Университет Бремен, Германия и Университет Аутонома де Мадрид, степен Магистър

3 години професионален опит като учител по немски език на емигранти и бежанци в гр.Ерфурт, Германия.

 • Подготовка, организиране и ръководене на интеграционни курсове
 • Целево ориентирано изучаване на немски език и практическото му приложение в специфична работна среда
 • Прилагане на учебното съдържание в съответствие с учебните норми на Федералната миграционна служба на    Република Германия
 • Редовни подготвителни изпити за финалните тестове на всички езикови нива
 • Помощ и консултация на курсистите по всички въпроси, свързани с учебния материал, както и във връзка с различни социални въпроси

Любима мисъл: Започнете да правите това, което е необходимо; след това направете всичко възможно и изведнъж ще направите невъзможното.“- Свети Франциск от Асизи

Хоби: да спортувам и да пътувам, опознавайки нови дестинации

Работя в Bell Education, защото: за мен наистина е многоважно да се занимавам с това, което обичам и ми носи огромно удовлетворение и ме зарежда.

Съвет към бъдещи и настоящи курсисти: Бъдете упорити и изучавайте чужди езици, защото отварят „врати“ към нови светове и възможности!

Станислава Велчева

/Преподавател по немски език/

Образование: ОКС „Бакалавър“ , специалност „Немска филология“, „Европейска интеграция“

Над 6 години професионален опит като Преподавател по немски език. Опит в преподаване на ученици  (1 – 12 клас) и възрастни.

Опит в подготовка за сертификатни изпити Test DaF и Goethe Zertifikat

Любима мисъл: „Не позволявайте на училището да попречи на обучението Ви“,  Марк Твен

Работя в Bell Education, защото: „харесвам колегите, обстановката и условията

Съвет към бъдещи и настоящи курсисти: „Бъдете упорити и следвайте мечтите си.“

Иванина Станкова

/Преподавател по немски и испански език/

Образование: Бакалавър специалност “Модерни езици и техните литератури” (немски и руски) от Университет Комплутенсе в Мадрид; Магистър специалност “Художествен превод от немски на испански” от Университет Комплутенсе в Мадрид.

Над 5 години опит в преподаване на немски и испански. Опит в преподаване на ученици гимназиален етап и възрастни. Подготовка за матури и сертификати DELE.

Любима мисъл: “Доброто начало е наполовина свършена работа.”

Хоби: В свободното си време обичам да гледам филми, да чета и да се разхождам край морето.

Работя в Bell Education, защото: „изпитвам вътрешна потребност да споделям любовта си към испанския език и култура и да предам знанията си на всеки, който има желание. Заедно можем да постигнем много.”

Съвет към бъдещи и настоящи курсисти: „Бъдете упорити и обичайте това, което правите. Само така изучаването на език ще бъде удоволствие и пред вас ще се отворят неочаквани хоризонти от знания и умения.”

 

курсове немски, курсове по немски, курсове по немски език варна, курсове по немски език, курсове немски език, курсове по немски, курсове немски език, курсове немски, немски език, курсове по немски език

"Ако всеки от нас говори различен език, всеки ще възприема света по различен начин. Тъй като границите на моя език са границите на моя свят."

-Лудвиг Витгенщайн