IELTS – КОМПОНЕНТИ ЗА ИЗПИТА. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАМ?

IELTS – КОМПОНЕНТИ ЗА ИЗПИТА. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАМ?

 

Несъмнено IELTS е един от най-трудните и предизвикателни изпити. Но ако разполагате с достатъчно информация за изпита и имате добра подготовка, то IELTS ви е в кърпа вързан!

 

 

 

Каква е разликата между Academic IELTS и General IELTS?

 

 

ACADEMIC IELTS (Академичен модул) e подходящ за кандидатстване в бакалавърски или магистърски програми в англоезични университети или институции за следдипломна квалификация. Приемът се базира на резултатите от теста.

 

IELTS GENERAL (Общ модул) – за хора, които търся работа в англоезични държави. Явяването на изпит е задължително, в случай че ще имигрирате в Австралия, Нова Зеландия и Канада.

 

Компоненти на изпит IELTS

ACADEMIC IELTS и IELTS GENERAL съдържат 4 компонента – слушане, четене, писане и говорене. Ето какво трябва да знаете за всеки от тях:

 

 

1. Listening

 

 

Слушането на IELTS се състои от 4 части с нарастваща трудност. Всяка част е кратък диалог (или монолог), който е последван от набор от въпроси. Важно е да се подготвите добре за раздела и да знаете достатъчно съвети и трикове за слушане на IELTS, тъй като всеки текст се възпроизвежда само веднъж. Ще имате 40 минути, за да изпълните задачата (30 минути слушане + 10 минути, за да прехвърлите отговорите си в листа за отговори).

 

Части 1 и 2

Тук се разглеждат ежедневните социални ситуации:
· в част 1 има разговор между двама оратори (например разговор за организацията на пътуването);
· в част 2 говори само един човек (например реч за местни съоръжения).

 

Части 3 и 4

Тук се разглеждат образователни и обучителни ситуации:
· в част 3 има разговор между двама основни оратори (например двама студенти в дискусия, може би ръководени от преподавател);
· в част 4 само един човек говори по академичен предмет.

 

* В този компонент се използват различни акценти, включително британски, австралийски, новозеландски и северноамерикански.

*На всеки верен отговор получавате по 1 точка.

 

Внимание!

Ще чуете записите само веднъж!

Трябва да внимавате, когато пишете отговорите си, защото ще загубите оценки за неправилен правопис и граматика.

 

 

Какъв тип въпроси има?

 

– Избор от 3 отговора (A,B,C) сред които:

 • съпоставяне на елементи от записа с опции на листа с въпроси;
 • зададена ви е първата половина на изречението и въз основа на информацията в записа трябва да изберете най-добрия начин за завършване на изречението.

* Понякога може да изберете повече от един отговор. Трябва да прочетете въпроса внимателно, за да проверите колко отговора трябва да изберете.

 

– Избиране от списък с отговори:

 •  поставяне на етикети на изображения. Те могат да бъдат схема (напр. оборудване), план (напр. сграда), карта (напр. част от град), набор от снимки;
 • допълване на форма / бележка / таблица / блок-схема / резюме.

 

– Свободен отговор (лимитът е не повече от 2 думи):

 • имате дадени изречения, които обобщават важна информация от целия текст или част от него. Трябва да попълните празното място в тези изречения, като използвате информация от записа;
 • имате зададени въпроси и трябва да напишете кратък отговор на тях, като използвате информация от записа.

* Трябва да прочетете много внимателно инструкциите, тъй като броят на думите или цифрите, които можете да използвате, за да запълните празнините, може да се промени. Понякога ви се задава въпрос, на който можете да напишете два или три различни отговора.

 

 

Чрез този компонент се оценяват доколко добре се справяте:

– с разбиране на основните точки на записа;
– с разбиране на конкретните точки от записа;
– с разбиране на подробна информация;
– със следене на разговор от двама души;
– с разпознаване на връзката между различни факти;
– с разбиране на описание и как това описание съответства на реалността;
– с разбиране и следване на указания;
– с идентифициране на важната информация в записа;
– с разбиране на факти, като места, цени или времена;
– с разбиране на връзките между идеи, факти и събития, като причина и следствие.

 

 

3. Reading

 

 

В този раздел на кандидатите се предоставят 3 текста и 40 въпроса (13-14 въпроса за всеки текст). Наборът на думи в трите текста е общо около 2 150 – 2 750 думи. Ще имате 60 минути, за да прочетете всички текстове и да попълните листа с отговори.

 

При IELTS ACADEMIC текстовете:

 

 • са дълги – наборът на думи в трите текста е общо около 2 150 – 2 750 думи;
 • са различни стилове – повествователен, описателен, аналитичен и др.
 • включват извадки от книги, списания, вестници и онлайн ресурси, написани за неспециализирана аудитория;
 • могат да включват теми на академични теми като наука, история, социология;
 • поне един от текстовете съдържа подробен логически аргумент;
 • може да съдържат диаграми, графики или илюстрации;
 • ако текстовете използват технически речник, тогава се предоставя опростена дефиниция на речника.

 

При IELTS GENERAL TRAINING текстовете:

 

 • могат да бъдат написани в различни стилове, например повествователен, описателен или дискурсивен / аргументиран;
 • включват извадки от книги, списания, вестници, известия, реклами, фирмени наръчници и насоки;
 • съдържат материали, които вероятно ще срещате ежедневно в англоезична среда.

 

Раздел 1 съдържа 2 или 3 кратки информативни текста (напр. реклами за хотели);

Раздел 2 съдържа 2 кратки информативни текста, фокусирани върху въпроси, свързани с работата (напр. кандидатстване за работа, фирмени политики, заплащане и условия, съоръжения на работното място, развитие и обучение на персонала);

Раздел 3 съдържа един по-дълъг и сложен текст по тема от общ интерес.

 

* На всеки верен отговор получавате по 1 точка.

 

Внимание!

За разлика от теста за слушане, не ви се дава допълнително време за прехвърляне на отговори. Затова трябва да направите това в рамките на часа, който ви е зададен за четене. Трябва да внимавате, при писането им в листа за отговори, защото бихте могли да загубите точки при неправилен правопис и граматика.

 

 

Какъв тип въпроси има на компонента Reading за двата формата на IELTS?

 

 • Избор от 4 отговора (A,B,C,D), сред които:

  – избиране на параграф, към който се отнася съответната информация (когато параграфите или разделите могат да бъдат използвани повече от веднъж, инструкциите ще казват: „Можете да използвате всяка буква повече от веднъж“.);
  – избиране на заглавие за съответния параграф (раздел);
  – съчетаване на набор от твърдения със списък с опции (например описанията на изобретенията с хората, които са ги измислили);
  – зададена ви е първата половина на изречението и въз основа на информацията в текста трябва да изберете най-добрия начин за завършване на изречението.

 

 • Избиране между ВЯРНО, ГРЕШНО и НЕ Е ДАДЕНО.

 

 • Свободен отговор (лимитът е не повече от 2 думи):

  – избиране на дума, с която да попълните празното място в изречение;
  – допълване на етикет за диаграма, която се основава на описание, дадено в текста;
  – дадено ви е обобщение на някаква част от текст, бележки, таблици или диаграми и вашата задача е да попълните празното място с дума от текста. Може да бъде зададено и като списък от думи чрез множествен отговор (A,B,C,D);
  – отговаряне относно фактическите подробности в текста. Числата могат да бъдат написани с помощта на фигури (1, 2 и т.н.) или думи (едно, две и т.н.). Думите с отговор като „те са“ няма да носят точки. Думите, съдържащи тире се броят като една дума.

 

Чрез този компонент се оценяват доколко добре се справяте:

 • с идентифициране на информация;
 • с идентифициране на възгледите / гледната точка на автора;
 • да разберете основни идеи в текста;
 • да разпознаете разликата между основната и поддържащата идея;
 • да намерите подробности / конкретна информация в текст;
 • да разпознаете връзката между факти в текста;
 • да свържете информацията в текста с информацията, дадена в диаграма;
 • да прегледате и сканирате текста, за да намерите информацията бързо, за да можете след това да прочетете тази част по-внимателно за подробности.

 

 

3. Writing

 

 

Tози компонент се различава при двата варианта на изпита IELTS ACADEMIC и IELTS GENERAL TRAINING.

 

WRITING IELTS ACADEMIC

 

 

Този компонент включва 2 части, като от кандидатите се изисква да опишат графика или диаграма и след това да се аргументират. Общото време за изпълнение е 60 минути.

 

1 задача:

Тук може да бъдете помолени да опишете:

 • една или повече графики, диаграми или таблици;
 • диаграма на обект, устройство, процес или събитие.

 

* В описанието трябва да включите най-важните точки в диаграмата. Някои незначителни точки или подробности могат да бъдат пропуснати.

* Ще трябва да пишете в академичен или полуформален / неутрален стил.

 

Важно!
За тази задача трябва да отделите не повече от 20 минути.

Трябва да напишете поне 150 думи или ще бъдете наказани, ако отговорът ви е твърде кратък. Въпреки че няма да бъдете наказани за писане на повече от 150 думи, трябва да помните, че по-дългият отговор на задача 1 може да означава, че ще имате по-малко време за изпълнение на задача 2.

При тази задача се оценяват доколко добре се справяте:

– да дадете организиран преглед на визуалната информация, използвайки стил на езика, който е подходящ.

В зависимост от вида на задачата може да бъдете  бъдете оценявани съответно според способността ви да:

 • организирате, представяте и евентуално сравнявате данни;
 • описвате етапите на процес или процедура;
 • описвате обект, събитие или последователност от събития;
 • обясните как работи нещо.

 

2 задача:

Това е задача за академично писане. Темата ви ще бъде предварително зададена, като вашият отговор трябва да обсъди най-важните въпроси по нея. Трябва да прочетете внимателно задачата, за да можете да напишете пълен отговор, който е конкретен и подходящ. Например, ако темата е определен аспект от по-широката тема на компютрите, трябва да съсредоточите вашия отговор само върху този аспект, а не да пишете за компютрите като цяло.

* Ще трябва да пишете в академичен или полуформален / неутрален стил.

* Трябва да организирате идеите си ясно и да се уверите, че използвате подходящи примери (които могат да бъдат от вашия собствен опит, ако е уместно) или доказателства.

 

Важно!

За задача 2 трябва да отделите не повече от 40 минути. Трябва да напишете поне 250 думи или ще бъдете наказани, ако отговорът ви е твърде кратък. Въпреки че няма да бъдете наказани за писане на повече от 250 думи, ако напишете много дълъг отговор, може да нямате време за проверка и коригиране в края. Избягвайте коментирането на идеи, които не са пряко свързани с въпроса.

 

При тази задача се оценяват доколко добре се справяте:

– да напишете ясен, подходящ, добре организиран аргумент, давайки доказателства или примери в подкрепа на вашите идеи като използвате езика правилно.

В зависимост от вида на задачата може да бъдете бъдете оценявани съответно според способността ви да:

 • представите решение на проблем;
 • представите и обосновете мнение;
 • сравнявате доказателства, мнения и последици;
 • оценявате и оспорвайте идеи, доказателства или аргументи.

 

WRITING IELTS GENERAL TRAINING

 

 

Този компонент включва 2 части. В първата се изисква да напишете писмо с отговор, като например поискате информация или обясните дадена ситуация, а във втората се изисква обсъдите даден проблем като се аргументирате. Общото време за изпълнение е 60 минути.

 

1 задача:

Трябва да напишете отговор на писмо от минимум 150 думи. В зависимост от задачата писмото може да бъде лично, полуформално или официално по стил.

Може да се наложи да поискате или да дадете информация и / или да обясните ситуация. Ситуациите, за които трябва да пишете, са чести и ежедневни като:

 • писане на служител относно проблеми с настаняването ви в колеж;
 • писане на нов работодател за проблеми, които имате с управлението на времето си;
 • писане до местен вестник относно план за развитие на местно летище;
 • писане до агенция за отдаване под наем за разрешаване на проблемите с отоплителната система във вашата къща.

* Стилът на писане, който използвате, зависи от това на кого сте помолени да пишете и колко добре ги познавате.

Трябва да изберете стил, който е подходящ за вашата аудитория и ще ви помогне да постигнете целта си за писане, напр. писане на приятел (лично) или писане на мениджър (полуформално или официално).

 

Важно!
За тази задача трябва да отделите не повече от 20 минути.

Трябва да напишете поне 150 думи или ще бъдете наказани, ако отговорът ви бъде твърде кратък. Въпреки че няма да бъдете наказани за писане на повече от 150 думи, трябва да помните, че по-дългият отговор на задача 1 може да означава, че имате по-малко време за прекарване на задача 2.

 

При тази задача се оценяват доколко добре се справяте:

 • да поискате и да предоставите обща информация;
 • да изразявате нужди, желания, харесвания и антипатии;
 • да изразявате мнения (възгледи, жалби и др.).

 

2 задача:

Тук се изисква да напишете полуформално или неутрално дискурсивно есе от минимум 250 думи. В условието на задачата ще бъде посочено какво трябва да обсъдите в есето ви си – мнение, аргумент или проблем. Ще трябва да пишете по тема от общ интерес, като например:

 • дали заниманията за свободното време на децата трябва да бъдат образователни;
 • как екологичните проблеми могат да бъдат решени;
 • дали тютюнопушенето трябва да бъде забранено на обществени места.

 

Важно!

За тази задача трябва да отделите не повече от 40 минути. Трябва да напишете поне 250 думи или ще бъдете наказани, ако отговорът ви е твърде кратък. Въпреки че няма да бъдете наказани за писане на повече от 250 думи, ако напишете много дълъг отговор, може да нямате време за проверка и коригиране в края. Избягвайте коментирането на идеи, които не са пряко свързани с въпроса.

 

При тази задача се оценяват доколко добре се справяте:

 • да напишете ясен, подходящ, добре организиран аргумент, давайки доказателства или примери в подкрепа на вашите идеи;
 • да използвате езика правилно;
 • да предоставяте обща фактическа информация;
 • да очертаете проблем и представите решение;
 • да представите и евентуално обосновете мнение;
 • да оцените и обсъдите идеи, доказателства или аргументи.

 

 

4. Speaking

 

 

Тестът за говорене е интервю лице в лице между кандидата и проверяващия, като той се записва. Състои се от 3 части като всяка от тях следва определен модел, за да провери способността ви да говорите по различни начини.

Има четири критерия за оценка (неща, които проверяващият има предвид, когато решава какъв резултат да ви даде):

 

Плавност и съгласуваност

Плавността и съгласуваността оценяват колко добре можете да говорите с нормална скорост без прекалено колебание. Включва също така да поставите изреченията и идеите си в логичен ред като използвате подходящи свързващи думи, местоимения и съюзи и др. по подходящ начин, така че това, което казвате, да не е трудно да се следи от слушателя.

 

Лексикален ресурс

Тук се оценява обхвата на лексиката ви и колко подходящо я използвате, за да се изразите. Оценява се също способността да използвате алтернативен речник, когато не знаете определена дума.

 

Граматичен обхват и точност

Тук се оценява обхвата на граматиката ви и колко правилно я използвате.

 

Произношение

Оценява способността ви да говорите по начин, който може да бъде разбран без много усилия.

 

 

Част 1

В тази част проверяващият се представя и проверява вашата самоличност. Тества способността ви да давате мнения и информация по ежедневни теми, общи преживявания или ситуации, като отговаряте на редица въпроси. Задават се общи въпроси по теми, като дом, семейство, работа, обучение или интереси.

Тази част е с дължина 4-5 минути.

 

Част 2

Тази част трае 3-4 минути, включително времето за подготовка.

Изпитващият ви дава схема със задача, като ви моли да говорите по определена тема. Схемата ви показва какви точки трябва да включите в разговора си и ви инструктира да обясните един аспект от темата. Имате една минута да подготвите беседата си. Проверяващият ще ви даде молив и хартия, за да правите бележки.

Подготовка: като използвате точките от схемата подгответе подходящи неща, които можете да кажете. Опитайте да структурирате речта си така, че да можете да продължите да говорите 2 минути.

Когато двете минути отминат, проверяващият ще ви помоли да започнете да говорите и ще ви спре, когато времето за говорене изтече. Възможно е да ви зададе 1-2 въпроса след това по темата.

Тази част тества способността ви да говорите продължително по дадена тема, използвайки подходящ език и организирайки идеите си логично. Можете да помислите да разкажете и нещо от свой собствен опит, което да ви помогне за изпълнението на задачата.

 

Част 3

В част 3 вие и проверяващият обсъждате въпроси, свързани с темата в част 2, по-общо и абстрактно и където е уместно, по-задълбочено.

Тази част трае 4-5 минути.

Тя тества способността ви да изкажете вашето мнение, да анализирате, обсъждате и спекулирате по различни въпроси.

 

 

Вижте предстоящите дати за IELTS изпит и как да се регистрирате.

Bell education провежда курсове за подготовка за IELTS изпит.

 

Ако имате още въпроси се свържете с нас! Ще се радваме да ви отговорим!