КЕТ и КЕТfs – КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ? КОМПОНЕНТИ ЗА ИЗПИТА.

КЕТ и КЕТfs – КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ? КОМПОНЕНТИ ЗА ИЗПИТА.

 

 

KET и KETfs са международно признати изпити на Кеймбридж по общ английски език. Те съответстват на ниво А2 от Общата европейска езикова рамка и показва, че можете да общувате на базов английски език във всекидневни ситуации.

 

Каква е разликата между КЕТ и КЕТfs?

 

 

Cambridge English: Key for Schools (KETfS) е на същото ниво като Cambridge English: Key (KET) и носи същия международно признат сертификат. Единствената разлика е, че съдържанието на изпита KETfs е специално разработено за ученици и отговаря на техните интереси и опит.

 

Компоненти на изпити КЕТ и КЕТfs

 

1. Слушане (Listening)

 

 

Компонентът слушане се състои от 5 части. Всяка част е кратък диалог (или монолог), който е последван от набор от въпроси (по 5 въпроса за всяка част, 25 въпроса общо).

Ще чуете записите по 2 пъти и ще имате общо 36 минути, за да изпълните задачата (30 минути слушане +  6 минути, за да прехвърлите отговорите си в листа за отговори). Всеки верен отговор носи по 1 точка.

Какъв тип въпроси има?

 • Идентифициране на ключовата информация в пет кратки диалога и избиране на правилното изображение (множествен избор, 5 въпроса, 5 точки);
 • Слушане на монолог и попълване на пропуски в страница с бележки (отворен отговор, 5 въпроса, 5 точки);
 • Слушане на диалог за ключова информация и отговаряне на въпроси (множествен избор, 5 въпроса, 5 точки);
 • Определяне на основната идея, послание, същност или тема в пет кратки монолога или диалога и отговаряне на въпроси (множествен отговор, 5 въпроса, 5 точки);
 • Слушане на диалог за ключова информация и съпоставяне на елементи. (свързване, 5 въпроса, 5 точки).

 

 

2. Четене и писане (Reading and Writing)

 

 

За този компонент са предвидени общо 1 час и 10 минути.

Частта четене съдържа 5 задачи с по 5-7 въпроса (25 въпроса общо). Всеки Всеки верен отговор носи по 1 точка. Типът задачи, предвидени за този компонент са:

 • Разбиране на основното послание на шест кратки текста (6 въпроса, 6 точки);
 • Открояване на основни идеи и детайлно разбиране на дълъг текст (множествен избор, 5 въпроса, 5 точки);
 • Свързване на въпроси със 3 кратки текста (множествен избор, 7 въпроса; 7 точки);
 • Попълване на пропуски в имейл или в отговор към имейл, използвайки една дума (отворен отговор, 6 въпроса, 6 точки);
 • Попълване на празни места в изречение с правилни речникови елементи (множествен избор, 6 въпроса; 6 точки).

 

Частта писане съдържа 2 задачи, като всяка от тях носи по 15 точки:

 • Писане на кратък имейл, съдържащ 25 думи или повече (15 точки);
 • Писане на кратка история, съдържаща 35 думи или повече, базирана на 3 различни картини (15 точки).

 

3. Говорене (Speaking)

 

 

Устния изпит се провежда на друга дата, с още един или двама кандидати и двама изпитващи. Единият проверяващ говори с вас, а другият изслушва. И двамата проверяващи дават оценки за вашето представяне. Компонентът се състои от 2 части:

 

 • Отговаряне на въпроси, като се предоставя фактическа или лична информация (3-4 минути);
 • Обсъждане на какво кандидата харесва и не харесва и причините за това. (5-6 минути).

 

 

Искате ли да се запишете за изпит КЕТ (или да запишете вашето дете за KETfs) и да получите сертификат за владеене на английски език на ниво А2?

Bell education e член на партньорската мрежа на Британския Съвет. Ние провеждаме курсове за подготовка за изпити KET и КЕТfs и съдействаме за регистрация за изпитна дата.

 

Изпитни дати и подготвителни курсове за КЕТfs.

 

Ако имате още въпроси се свържете с нас! Ще се радваме да ви отговорим!