Подготовка и регистрация за изпит IELTS

Най-предпочитаният изпит сред българските кандидат - студенти.

 

Bell Education e член на партньорската мрежа на Британския Съвет (British Council).

 

При нас можете:

 • да се регистрирате за изпит IELTS без значение дали сте наш курсист или не, безплатно;
 • да се подготвите за успешното покриване на изпита;
 • да получите консултация във връзка с компоненти, оценяване и всичко свързано с изпита.

Предлагаме ти още:

 • БЕЗПЛАТЕН входен тест;
 • БЕЗПЛАТНИ учебни материали;
 • Междинно оценяване.

 

Ако ви предстои кандидатстване в чужбина този сертификат е изборът за вас!

 

Какво представлява IELTS?

Изпитът има два формата:

 • IELTS Аcademic (Академичен модул) – за кандидатстване в бакалавърски или магистърски програми в англоезични университети или институции за следдипломна квалификация. Приемът  се базира на резултатите от теста.
 • IELTS General (Общ модул) – за хора, които търся работа в англоезични държави. Явяването на изпит е задължително, в случай че ще имигрирате в Австралия, Нова Зеландия и Канада.

Ако не сте сигурни на кой от двата формата трябва да се явите, най-добре е да се свържете с организацията, за която кандидатствате, за да проверите с точност изискванията.

 

Защо IELTS?

Този сертификат е най-предпочитаният изпит сред българските кандидат-студенти. Причините за високата му популярност са че:

 • IELTS е изготвен специално за учащите английски тип British English, което го прави изключително подходящ за българските кандидат-студенти, тъй като в родните училища се изучава именно British English.
 • IELTS е удобна „класическа“ форма на изпит, чрез който лесно се покриват минималните изисквания.

 

Валидност

IELTS,  типично за кандидат-студентските изпити, е с валидност 2 години.

Ако искате да ви уведомим за предстоящите изпити:
тел: 0879 223 224
email: bellvarna@gmail.com

 

Дати за изпит IELTS в град Варна:

Дата на изпита Краен срок за записване
IELTS Academic - хартиен вариант 24 юли 2021 11 юли 2021
IELTS General - хартиен вариант 24 юли 2021 11 юли 2021
IELTS Academic - хартиен вариант 16 септември 2021 05 септември 2021
IELTS Academic - хартиен вариант 11 ноември 2021 31 октомври 2021
IELTS General - хартиен вариант 11 ноември 2021 31 октомври 2021

Ако искате да ви уведомим за предстоящите изпити: 
тел: 0879 223 224
email: bellvarna@gmail.com

 

Дати за изпит IELTS в България:

Дата на изпита Град Краен срок за записване
IELTS Academic – компютърен вариант 05 юли 2021 София 28 юни 2021
IELTS Academic – компютърен вариант 07 юли 2021 София 30 юни 2021
IELTS Academic – компютърен вариант 08 юли 2021 София 01 юли 2021
IELTS General – компютърен вариант 08 юли 2021 София 01 юли 2021
IELTS Academic – компютърен вариант 12 юли 2021 София 05 юли 2021
IELTS General – компютърен вариант 12 юли 2021 София 05 юли 2021
IELTS Academic – компютърен вариант 13 юли 2021 София 06 юли 2021
IELTS Academic – компютърен вариант 14 юли 2021 София 07 юли 2021
IELTS General – компютърен вариант 14 юли 2021 София 07 юли 2021
IELTS Academic – компютърен вариант 15 юли 2021 Пловдив 08 юли 2021
IELTS Academic – компютърен вариант 19 юли 2021 София 12 юли 2021
IELTS Academic – компютърен вариант 20 юли 2021 София 13 юли 2021
IELTS Academic – компютърен вариант 21 юли 2021 София 14 юли 2021
IELTS General – хартиен вариант 24 юли 2021 София 11 юли 2021
IELTS Academic – компютърен вариант 24 юли 2021 София 11 юли 2021
IELTS Academic – компютърен вариант 26 юли 2021 София 19 юли 2021
IELTS Academic – компютърен вариант 27 юли 2021 София 20 юли 2021
IELTS Academic – компютърен вариант 28 юли 2021 София 21 юли 2021
IELTS Academic – компютърен вариант 29 юли 2021 София 22 юли 2021
IELTS Academic – компютърен вариант 04 август 2021 София 28 юли 2021
IELTS Academic – компютърен вариант 05 август 2021 София 29 юли 2021
IELTS Academic – хартиен вариант 07 август 2021 Пловдив 25 юли 2021
IELTS Academic – компютърен вариант 09 август 2021 София 02 август 2021
IELTS Academic – хартиен вариант 12 август 2021 София 01 август 2021
IELTS General – хартиен вариант 12 август 2021 София 01 август 2021
IELTS Academic – компютърен вариант 16 август 2021 София 09 август 2021
IELTS Academic – компютърен вариант 17 август 2021 София 10 август 2021
IELTS Academic – компютърен вариант 23 август 2021 София 16 август 2021
IELTS Academic – компютърен вариант 24 август 2021 София 17 август 2021
IELTS Academic – компютърен вариант 25 август 2021 София 18 август 2021
IELTS General – компютърен вариант 25 август 2021 София 18 август 2021
IELTS General – компютърен вариант 26 август 2021 София 19 август 2021
IELTS Academic – компютърен вариант 26 август 2021 София 19 август 2021
IELTS Academic – компютърен вариант 26 август 2021 Пловдив 19 август 2021
IELTS Academic – компютърен вариант 26 август 2021 София 19 август 2021
IELTS Academic – компютърен вариант 30 август 2021 София 23 август 2021
IELTS Academic – компютърен вариант 31 август 2021 София 24 август 2021

Можете да се регистрирате за IELTS в Учебен център Bell Education

Bell Education e член на партньорската мрежа на Британския Съвет (British Council)

 

Независимо дали си наш курсист или не, Езиков център Bell Education, Варна, може да ти съдейства за попълване на формуляра за кандидатстване напълно безплатно.

 

 

ЗА ЦЕЛТА Е НЕОБХОДИМО ДА НОСИТЕ:

 

– лична карта или друг документ за самоличност (ученическа карта – за ученици, които все още не притежават лична карта или паспорт);

– декларация за съгласие от родител (само за кандидати под 18 години);

– платежен документ за преведената сума.

 

Ако не можете да дойдете лично можете да изпратите упълномощено от Вас лице с нотариално заверено пълномощно и изброените по-горе документи, което да Ви регистрира.

 

 

ТАКСА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Таксата за IELTS за 2021 е 425 лева.

 

Таксите се заплащат по сметка на Британски Съвет:

СИТИБАНК, бул. Мария Луиза 2, София.
IBAN (сметка в лева): BG77 CITI 9250 1051 0015 01

 

В основанието на преводното нареждане се включват:
– имената на кандидата;
– изпитната сесия;
– мястото на регистрация (Bell Education).

IELTS се състои от 4 секции – слушане, четене, писане и говорене.

 

Информация за компонентите Времетраене
Listening 4 части, 40 въпроса 40 минути
Reading 3 части, 40 въпроса 60 минути
Writing 2 задачи 60 минути
Speaking 3 задачи 11-14 минути

 

Listening

Слушането на IELTS се състои от 4 части с нарастваща трудност. Всяка част е кратък диалог (или монолог), който е последван от набор от въпроси. Важно е да се подготвите добре за раздела и да знаете достатъчно съвети и трикове за слушане на IELTS, тъй като всеки текст се възпроизвежда само веднъж. Ще имате 40 минути, за да изпълните задачата (30 минути слушане + 10 минути, за да прехвърлите отговори си в листа за отговори).

 

Reading

В този раздел на кандидатите се предоставят 3 текста и 40 въпроса (13-14 въпроса за всеки текст). Наборът на думи в трите текста е общо около 2 150 – 2 750 думи. Ще имате 60 минути, за да прочетете всички текстове и да попълните листа с отговори.

 

 • В IELTS Academic в текстовете се включват извадки от книги, списания, вестници и онлайн ресурси, написани за неспециализирана аудитория. Могат да съдържат академични теми като наука, история, социология, както и диаграми, графики или илюстрации.
 • В IELTS General се включват извадки от книги, списания, вестници, реклами, фирмени наръчници, насоки, известия. Съдържат материали, които вероятно ще срещате ежедневно в англоезична среда.

 

Writing

 • При IELTS Academic от кандидатите се изисква да опишат графика или диаграма и след това да се аргументират.
 • При IELTS General кандидатите трябва да напишат отговор на писмо и кратко есе. Имайте предвид, че писането на есета на IELTS изисква много практика.

 

Speaking

Тестът за говорене е интервю лице в лице между кандидата и проверяващия, като разговорът се записва. Състои се от 3 части като всяка от тях следва определен модел, за да провери способността ви да говорите по различни начини.

 

Прочетете подробно за компонентите на изпита IELTS, критериите за оценяване и типовете задачи.

Резултатите се получават  13 календарни дни след  датата, на която сте се явили.

 

Ниво на компетентност
9 Expert user
8 Very good user
7 Good user
6 Competent user
5 Modest user
4 Limited user
3 Extremely limited user
2 Intermittent user
1 Non user
0 Did not attempt the test

 

Максималният брой на използваната точкова система е 9 точки. Всяка образователна институция си има свои изисквания относно точките, необходими за прием, но минимумът обикновено е 6 т. – 6.5 т.

Грижим се за това да получите отлична подготовка, защото за нас е важно да отидете на изпита спокойни и уверени в своите знания.

 

Ние ви предлагаме:

–  Квалифицирани преподаватели, които ще се погрижат за твоето качествено обучение.

–  Начин на обучение, съобразен изцяло с езиковите познания и нужди на курсистите, за достигане на по-добри индивидуални резултати.

–  Групово обучение в малки групи до 5 човека, което ни дава възможност да обърнем достатъчно внимание на всеки наш курсист, грижейки се да отлично усвояване на преподавания материал.

–  Безплатен входящ тест за определяне на ниво.

 

Как ви подготвяме?

 • Работим над компонентите по изпита, а именно – четирите части от владеенето на езика: четене, писане, говорене и слушане;
 • Запознаваме ви със спецификата на изпитния формат;
 • Правим упражнения, като използваме минали тестове;
 • Изготвяме стратегия, която би спомогнала за отличното ви представяне;
 • Помагаме ви да се научите да разпределяте времето си правилно;
 • Помагаме ви да придобиете чувство на увереност при разговор на чужд език;
 • Насочваме ви какви думи и словосъчетания са високо ценени от проверяващите и ви помагаме в това те да станат част от вашата свободна реч при писане и говорене на английски език. Така можете да бъдете сигурни, че ще впечатлите дори и самите англичани;
 • Грижим се за това да получите отлична подготовка, защото за нас е важно да отидете на изпита спокойни и уверени в своите знания.

 

Защо в Bell?

 • Нашата цел e ви помогнем да сбъднете мечтите си и да бъдете успешно прието в желания от вас университет;
 • Ние сме член на партньорската мрежа на Британския Съвет (British Council), което означава, че ние ще поемем ангажимента, да ви регистрираме за следващият удобен за вас IELTS изпит;
 • Внимателно подбираме учителите, които преподават, за да сме сигурни, че ще получите нужното внимание,  качествено обучение и отлична подготовка за предстоящия изпит.

При предплащане на пакет от 30 учебни часа получавате –10% отстъпка.

 

1 учебен час 30 учебни часа (-10%)
Индивидуални уроци 18 лева 486 лева
Уроци за двама 14 лева 378 лева
Курс в група до 5 курсиста 10 лева 270 лева

Bell Education организира пробни изпити IELTS

Ако се притеснявате от формата на изпита, дали ще е достатъчно времето, какво представлява изпита или просто искате да се почувствате по-сигурни в себе си, можете да направите пробен изпит в Учебен център Bell Education.

Изпитът включва всички четири компонента:

 • Слушане
 • Четене
 • Писане
 • Говорене

Освен резултат ще получите и насоки как да подобрите резултата си, както и допълнителни материали, с които да се упражнявате вкъщи.

Такса за пробен изпит: 60 лева

Записванията са с капаро (20лв.) или авансово плащане, след проведен безплатен входящ тест.
Таксата може да бъде заплатена:
– на място в офиса ни в гр. Варна, ул. Княз Александър Батенберг №8, ет. 2
– по банков път

– с карта чрез еPay

Йолита Лазарова

/ Преподавател по английски език/

Иглика Парушева

/Преподавател по английски език/

Евгения Михайлова

/Преподавател по английски език/